Bộ xử lý Intel® Pentium® dành cho ứng dụng nhúng

Là giải pháp IoT đơn nền tảng dành cho ứng dụng khách PC và các trường hợp sử dụng nhúng, bộ xử lý Pentium® giúp chạy các tác vụ dành riêng cho IoT — bao gồm quản lý từ xa ngoài băng tần — với Intel® Programmable Services Engine (Intel® PSE) trên một số SKU được chọn.

Bộ xử lý Intel® Pentium® dành cho ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Pentium® dành cho ứng dụng nhúng

Giải pháp nền tảng duy nhất cho IoT cho máy tính khách và các trường hợp sử dụng nhúng.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 2 Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G7400TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 2 Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® J6426 Đã phát hành Q1'21 4 2,00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N6415 Đã phát hành Q1'21 4 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400E Đã phát hành Q2'20 2 3,80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400TE Đã phát hành Q2'20 2 3,20 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Đã phát hành Quý 2 năm 2018 2 3,70 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Đã phát hành Quý 2 năm 2018 2 3,10 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB