Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Computing Improvement Program

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Đồ họa Radeon™ RX Vega M cho máy tính xách tay Dell * XPS

Tải xuống

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows 7 * / 8.1 * [15.36]

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.33]

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows® 7 & 8.1 * [15.40 Thế hệ thứ 6]

Intel® Graphics Driver for Windows® 10 [15.40][4th Gen]

Intel® Graphics Driver dành cho Windows* [15.28]

Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7* and Windows Vista* (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7*, và Windows Vista* (zip)

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7* & Windows Vista* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe)