Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích nhận dạng bộ xử lý Intel® - Phiên bản Windows*

Đồ họa Intel® Arc™ &; Iris® Xe - WHQL - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe - BETA - Windows*

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Đồ họa bộ xử lý thế hệ thứ 7-10 của Intel® - Windows*

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Đồ họa Radeon™ RX Vega M

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows 7*/8.1* [15.36]

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.33]

Intel® Graphics Driver for Windows® 7 & 8.1* [15.40 6th Gen]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 10 [15.40.4 thế hệ thứ 4]

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.28]

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7*, và Windows Vista* (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® cho Windows 7* và Windows Vista* (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows Vista* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7* & Windows Vista* (exe)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.