Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Kiến trúc kết hợp hiệu năng kết hợp hai vi kiến trúc lõi mới, lõi hiệu năng (lõi P) và lõi hiệu quả (lõi E), trên một khuôn bộ xử lý duy nhất. Chọn bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 (một số bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 13 nhất định và thấp hơn) không có kiến trúc kết hợp hiệu năng, chỉ có lõi P.
2Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại https://edc.intel.com/content/www/vn/vi/products/performance/benchmarks/internet-of-things/.
3Được tích hợp vào phần cứng, Intel® Thread Director cấp chỉ trong cấu hình kiến trúc lai hiệu năng của bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13; Bắt buộc phải kích hoạt hệ điều hành. Các tính năng và chức năng có sẵn thay đổi tùy theo hệ điều hành.
4LPDDR5x DRAM hoạt động ở chế độ tốc độ LPDDR5.
5Có sẵn trên một số SKU nhất định.
6Intel không cam kết hoặc đảm bảo tính khả dụng của sản phẩm hoặc hỗ trợ phần mềm theo định hướng của lộ trình. Intel có quyền thay đổi lộ trình hoặc ngừng các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông qua quy trình EOL/PDN tiêu chuẩn. Liên hệ với đại diện tài khoản Intel của bạn để biết thêm thông tin.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.