Bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các ứng dụng nhúng

Cung cấp sự cân bằng giữa hiệu suất CPU/GPU, sức mạnh và giá cả cùng với các tùy chọn tập trung vào IoT mới cho cho hiệu suất thời gian thực, nhiệt độ mở rộng và tài sản đảm bảo an toàn chức năng với bộ xử lý Intel® Core™. Các tính năng bao gồm một loạt các bộ nhớ và dung lượng I/O, bảo mật và khả năng quản lý cũng như khả năng Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) mới.

Bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các ứng dụng nhúng

Một loạt các bộ nhớ và dung lượng I/O, các tính năng bảo mật và quản lý cũng như khả năng Intel® Deep Learning Boost mới.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số Nhân Xử Lý Tần số Turbo tối đa Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HL Đã phát hành Q3/2022 14 4,80 GHz 2.40 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 24 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700HL Đã phát hành Q3/2022 14 4,70 GHz 2,30 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 24 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1265UL Đã phát hành Q3/2022 10 4,80 GHz 1.80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1255UL Đã phát hành Q3/2022 10 4,70 GHz 1,70 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HL Đã phát hành Q3/2022 12 4,50 GHz 2,70 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500HL Đã phát hành Q3/2022 12 4,50 GHz 2,50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235UL Đã phát hành Q3/2022 10 4,40 GHz 1,30 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1245UL Đã phát hành Q3/2022 10 4,40 GHz 1,60 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300HL Đã phát hành Q3/2022 8 4,40 GHz 2,00 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1215UL Đã phát hành Q3/2022 6 4,40 GHz 1,20 GHz Bộ nhớ đệm Thông Minh Intel® 10MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 4,30 GHz   Intel® Smart Cache 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 4,20 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 4.00 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300HE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 8 4,30 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,40 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,60 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,50 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,30 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,50 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,90 GHz   Cache Thông Minh Intel® 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,80 GHz   Cache Thông Minh Intel® 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,60 GHz   Cache Thông Minh Intel® 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 14 4,60 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 24 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 5.10 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 30 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 5,00 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 30 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 4,80 GHz   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 30 MB