Bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các ứng dụng nhúng

Cung cấp sự cân bằng giữa hiệu suất CPU/GPU, sức mạnh và giá cả cùng với các tùy chọn tập trung vào IoT mới cho cho hiệu suất thời gian thực, nhiệt độ mở rộng và tài sản đảm bảo an toàn chức năng với bộ xử lý Intel® Core™. Các tính năng bao gồm một loạt các bộ nhớ và dung lượng I/O, bảo mật và khả năng quản lý cũng như khả năng Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) mới.

Bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các ứng dụng nhúng

Một loạt các bộ nhớ và dung lượng I/O, các tính năng bảo mật và quản lý cũng như khả năng Intel® Deep Learning Boost mới.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số Turbo tối đa Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 4,30 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 4,20 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 4.00 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12300HE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 8 4,30 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,40 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,60 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 6 4,30 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12600HE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 18 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,90 GHz Cache Thông Minh Intel® 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,80 GHz Cache Thông Minh Intel® 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12700TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 4,60 GHz Cache Thông Minh Intel® 25 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-12800HE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 14 4,60 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 24 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900 Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 5.10 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 30 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 5,00 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 30 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 4,80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 30 MB