Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Celeron® có Đồ họa Intel® UHD được thiết kế cho các ứng dụng nhúng chung hoặc các trường hợp sử dụng máy khách PC.

Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 cho các ứng dụng IoT

Cung cấp khả năng tối ưu hóa thông minh cho khối lượng công việc với kiến trúc kết hợp hiệu năng, thông qua Intel® Thread Director để đạt hiệu suất xử lý đơn luồng và đa luồng vượt trội. Các bộ xử lý mới, cải tiến cho IoT này kết hợp các lõi hiệu năng (P-core) để cải thiện công suất xử lý đơn luồng cho khối lượng công việc IoT và các lõi hiệu quả (E-core) để cải thiện công suất xử lý đa luồng và quản lý nhiệm vụ.

Bộ xử lý để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (trước đây gọi là Alder Lake S) ›

Bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (trước đây là Alder Lake P) ›

Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Khả năng cho các ứng dụng nhúng chung hoặc các trường hợp sử dụng máy khách PC. Bao gồm đồ họa Intel® UHD.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 2 Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 2 Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Celeron® Intel® 6600HE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 2 2.60 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 8 MB
Bộ xử lý Celeron® Intel® J6412 Đã phát hành Q1'21 4 2,00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Celeron® Intel® N6210 Đã phát hành Q1'21 2 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E Đã phát hành Q4'20 2 1.80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6413 Đã phát hành Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6211 Đã phát hành Q1'21 2 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900E Đã phát hành Q2'20 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900TE Đã phát hành Q2'20 2 3,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache