Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Celeron® có Đồ họa Intel® UHD được thiết kế cho các ứng dụng nhúng chung hoặc các trường hợp sử dụng máy khách PC.

Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Khả năng cho các ứng dụng nhúng chung hoặc các trường hợp sử dụng máy khách PC. Bao gồm đồ họa Intel® UHD.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Celeron® 7305L Đã phát hành Q3/2022 5 1,10 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 8 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900E Đã phát hành Quý 1 năm 2022 2   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 2   Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Celeron® Intel® 6600HE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 2 2.60 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 8 MB
Bộ xử lý Celeron® Intel® J6412 Đã phát hành Q1'21 4 2,00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Celeron® Intel® N6210 Đã phát hành Q1'21 2 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E Đã phát hành Q4'20 2 1.80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6413 Đã phát hành Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6211 Đã phát hành Q1'21 2 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900E Đã phát hành Q2'20 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900TE Đã phát hành Q2'20 2 3,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache