Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Celeron® có Đồ họa Intel® UHD được thiết kế cho các ứng dụng nhúng chung hoặc các trường hợp sử dụng máy khách PC.

Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Celeron® dành cho các ứng dụng nhúng

Khả năng cho các ứng dụng nhúng chung hoặc các trường hợp sử dụng máy khách PC. Bao gồm đồ họa Intel® UHD.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số Nhân Xử Lý Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E Đã phát hành Q4'20 2 1.80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6211 Đã thông báo Q1'21 2 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6413 Đã thông báo Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900E Đã phát hành Q2'20 2 3,20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900TE Đã phát hành Q2'20 2 3,00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache