Bộ xử lý Intel Atom® dành cho các ứng dụng nhúng

Các tùy chọn lấy IoT làm trung tâm phục vụ hoạt động nhiệt độ mở rộng, I/O mở rộng, hiệu suất thời gian thực và chức năng an toàn cung cấp hiệu suất máy tính và đồ họa công suất thấp cần thiết cho các thiết kế và ứng dụng dạng nhỏ.

Bộ xử lý Intel Atom® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel Atom® dành cho các ứng dụng nhúng

Hiệu suất máy tính và đồ họa công suất thấp lý tưởng cho các thiết kế và ứng dụng dạng nhỏ.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số Turbo tối đa Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel Atom® x6200FE Đã phát hành Q1'21 2 1,00 GHz 1,5 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x6211E Đã phát hành Q1'21 2 1,30 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6212RE Đã phát hành Q1'21 2 1,20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6413E Đã phát hành Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6414RE Đã phát hành Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6425E Đã phát hành Q1'21 4 2,00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6425RE Đã phát hành Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x6427FE Đã phát hành Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® C3338R Đã phát hành Q2'20 2 2,20 GHz 1.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3436L Đã phát hành Q2'20 4 1,30 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3558R Đã phát hành Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3758R Đã phát hành Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB
Bộ xử lý Intel Atom® P5921B Đã phát hành Q1'20 8 2,20 GHz 9 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® P5931B Đã phát hành Q1'20 12 2,20 GHz 13.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® P5942B Đã phát hành Q1'20 16 2,20 GHz 18 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® P5962B Đã phát hành Q1'20 24 2,20 GHz 27 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® C3336 Đã phát hành Quý 3 năm 2018 2 1.50 GHz 4 MB