Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Phân tích TCO được thực hiện dựa trên các nghiên cứu nội bộ Intel. Bảng giá ngày 10/01/2020. Phân tích giả định giá máy chủ tiêu chuẩn, giá danh sách GPU và giá phần mềm dựa trên chi phí cấp phép phần mềm Nvidia ước tính là 1 đô-la mỗi năm trong 5 năm.

2

Hiệu năng có thể thay đổi tùy theo từng tựa game và cấu hình máy chủ cụ thể. Để tham khảo danh sách đầy đủ các thông số nền tảng Intel Server GPU, vui lòng truy cập liên kết này trên Intel.com​.

3

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

4

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

5

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.