Dòng đồ họa chuyên dụng Intel® Iris® Xe MAX

Giải phóng sức sáng tạo với Đồ họa chuyên dụng Intel® Iris® Xe MAX cho máy tính để bàn và máy tính xách tay—khi bạn trải nghiệm hiệu suất cao hơn để sáng tạo nội dung, chơi game và năng suất nâng cao.

Dòng đồ họa chuyên dụng Intel® Iris® Xe MAX

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.