Chipset Máy chủ Intel®

Chipset cấp độ doanh nghiệp của Intel® dành cho máy chủ, máy trạm, kết nối mạng và các thiết bị khác được dùng trong hàng loạt ứng dụng từ trung tâm dữ liệu đám mây quy mô lớn và cụm HPC đến kết nối mạng và lưu trữ, cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chipset này cho phép nhiều khả năng với sự hỗ trợ bổ sung cho lưu trữ doanh nghiệp và băng thông I/O bổ sung để giải quyết khối lượng công việc đòi hỏi cao của doanh nghiệp.

Nhận hỗ trợ ›

Chipset Máy chủ Intel®

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Giá
Intel® C242 Chipset Launched Gen3 3.1 Không 6 W
Intel® C246 Chipset Launched Gen3 3.1/2.0 6 W
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W
Intel® C422 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1 Gen1/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® C612 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 7 W
Chipset Intel® Communications 8925 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Chipset Intel® Communications 8926 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Chipset Intel® Communications 8950 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Chipset Intel® Communications 8955 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Chipset Intel® Communications 8920 Discontinued Gen 1 2.0 12 W
Chipset Intel® Communications 8900 Discontinued Gen 1 2.0 8.5 W
Chipset Intel® Communications 8903 Discontinued Gen 1 2.0 9.5 W
Chipset Intel® Communications 8910 Discontinued Gen 1 2.0 11 W
Intel® C621A Chipset Launched Gen 3 3 15 W
Intel® C627A Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Intel® C629A Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Intel® C629 Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C627 Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C625 Launched Gen 3 3 21 W
Chipset Intel® C624 Launched Gen 3 3 19 W
Chipset Intel® C622 Launched Gen 3 3 17 W
Chipset Intel® C626 Launched Gen 3 3 23 W
Chipset Intel® C621 Launched Gen 3 3 15 W
Chipset Intel® C628 Launched Gen 3 3 26.3 W
Chipset C222 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C224 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C226 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset di động Intel® CM238 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W
Chipset Intel® C232 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® C236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset di động Intel® CM236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W
Chipset Intel® C216 Discontinued 2.0 3.0/2.0 6.7 W
Chipset Intel® C602J Discontinued 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C608 Discontinued 2.0 2.0 Không 12 W
Chipset Intel® C606 Discontinued 2.0 2.0 Không 12 W
Chipset Intel® C604 Discontinued 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C602 Discontinued 2.0 2.0 Không 8 W
Chipset Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0 Không

Không có hồ sơ nào