Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Điện năng tiêu thụ thấp hơn đến 50% ở cùng mức hiệu năng so với FPGA - Ước tính điện năng tiêu thụ được Intel hoàn thành vào ngày 28 tháng 07 năm 2020. Công suất được ước tính bằng cách sử dụng Phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime 20.3 cho Intel® Agilex™ FPGA và các phép chiếu tiền silicon cho thiết bị N5X. Thiết bị FPGA là Intel® Agilex™ FPGA AGF014 và thiết bị Intel® eASIC™ N5X là N5X047. Tốc độ xung nhịp logic và bộ nhớ được sử dụng là 500MHz, tỷ lệ chuyển đổi là 33% cho logic và 50% cho bộ nhớ ở cả hai thiết bị.

2

Đơn giá thấp hơn so với FPGA – Đơn giá dựa trên logic, bộ nhớ, I/O và bộ thu phát tương đương được triển khai trong các thiết bị Intel® FPGA và Intel® eASIC™ sử dụng cùng kích thước gói. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

3

Thời gian phát triển chỉ bằng ½ so với ASIC - Thời gian phát triển so với ASIC dựa trên tế bào trên nút quy trình tương tự.

4

NRE và các nguồn lực kỹ thuật thấp hơn - NRE và chi phí kỹ thuật thấp hơn so với ô tiêu chuẩn ASIC do ít tùy chỉnh lớp mặt nạ hơn và ít bước thiết kế hơn bằng cách sử dụng mảng cơ sở được xác định trước trong các ASIC có cấu trúc. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

5

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

6

Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.