Thiết bị Intel® easicopy™

Các thiết bị Intel® exeicopy™ cung cấp cho OEM một đường dẫn lưu trình liền mạch từ thiết bị Intel® eASIC™ đến ASIC dựa trên phần tử, do đó cho phép OEM giảm hơn nữa chi phí thiết bị và mức tiêu thụ điện năng cũng như tăng hiệu suất.

Thiết bị Intel® easicopy™