DxO PhotoLab 4 nắm giữ chìa khóa cho sự sáng tạo của bạn

Sửa Ảnh

 

Làm phim: Anton Lorimer với Adobe Premiere Pro và Intel Evo

Truyền phát trực tiếp và Biên tập video

 

 

 

 

Mẹo Thực tế Với Hussain Almossawi

Ảnh động và Thiết kế 3D

Phần mềm Người sáng tạo Tối ưu hóa

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Máy tính cá nhân 6 GHz hoạt động Wi-Fi 6E yêu cầu sử dụng Intel® Wi-Fi 6E Các sản phẩm (Gig+) kết hợp với hệ điều hành và bộ định tuyến/AP/Cổng hỗ trợ Wi-Fi 6E, cùng với phân bổ quang phổ vùng và các chứng nhận theo quy định bắt buộc. Tìm hiểu thêm tại www.intel.com/PerformanceIndex (khả năng kết nối).
2Dựa trên thông số kỹ thuật IEEE 802.11ax. Các kênh 160 MHz và ưu điểm công nghệ của Wi-Fi 6/6E cho phép tốc độ máy khách máy tính cá nhân lý thuyết tối đa cao hơn đáng kể so với các sản phẩm Wi-Fi 5 tiêu chuẩn. Kết quả có thể khác nhau.
3Dựa trên thông số kỹ thuật IEEE 802.11ax mô phỏng Kỹ thuật Intel®. Các kênh 160 MHz và các ưu điểm của công nghệ Wi-Fi 6/6E liên quan đến lưu lượng được quản lý trên mạng cho phép độ trễ thấp hơn, hoạt động hiệu quả hơn và độ tin cậy cao hơn so với lưu lượng dựa trên tranh chấp ngẫu nhiên của mạng Wi-Fi 5 tiêu chuẩn.