Tất cả chipset Intel®

46 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Chipset di động Intel® CM236

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset di động Intel® QM170

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Mobile Intel® HM170 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® H170 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q170 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q150 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 10 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® Z170

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® C612 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® X99

 • 14 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C226

 • 14 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay