Tất cả chipset Intel®

5 Kết quả

Cấu hình RAID : N/A

Áp dụng bộ lọc

Intel® H410 Chipset

 • 10 Cổng USB
 • 6 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q250 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 8 Cổng USB 3.0
 • 14 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® B250 Chipset

 • 12 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 12 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® B150 Chipset

 • 12 Cổng USB
 • Up to 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q150 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 10 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay