Tất cả chipset Intel®

7 Kết quả

Cấu hình RAID : PCIe* 0,1,5 / SATA 0,1,5,10

Áp dụng bộ lọc

Intel® B365 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 8 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® H370

 • 14 Cổng USB
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® Z370

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q270 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® Z270

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® H270 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 8 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q170 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay