Chipset máy chủ Intel®

Chipset đẳng cấp doanh nghiệp của Intel® dành cho máy chủ, máy trạm, kết nối mạng và các thiết bị khác được dùng trong hàng loạt ứng dụng từ trung tâm dữ liệu đám mây quy mô lớn và cụm HPC đến kết nối mạng và lưu trữ, cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chipset này cho phép nhiều khả năng với sự hỗ trợ bổ sung cho lưu trữ doanh nghiệp và băng thông I/O bổ sung để giải quyết khối lượng công việc doanh nghiệp đòi hỏi cao.

Xem tất cả chipset Intel®

12 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Chipset Intel® C242

 • 12 Cổng USB
 • 10 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C246

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C621

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C626

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C622

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C624

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C625

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C627

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C232

 • 12 Cổng USB
 • Up to 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C236

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® C612 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C226

 • 14 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Các sản phẩm liên quan

Các hệ thống máy trạm của Intel®

Đẩy nhanh trí tưởng tượng của bạn trên máy trạm.

Tìm hiểu thêm

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®

Được tối ưu hóa về khả năng xử lý công việc để hỗ trợ cơ sở hạ tầng đám mây và các ứng dụng có yêu cầu cao.

Tìm hiểu thêm

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Lý tưởng cho tính đa năng của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Hệ thống máy chủ Intel®

Các giải pháp đáng tin cậy trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm