58 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® NUC Board NUC7i3DNBE

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE

 • Intel® Core™ i5-7300U Processor
 • M.2 SSD Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 36 mm Chassis Dimensions
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE

 • Intel® Core™ i5-7300U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 52 mm Chassis Dimensions
So sánh ngay

Intel® NUC Board NUC7i5DNBE

 • Intel® Core™ i5-7300U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i3DNKE

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • M.2 SSD Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 36 mm Chassis Dimensions
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i3DNHE

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Dual HDMI 2.0a, 4-lane eDP 1.4 Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 52 mm Chassis Dimensions
So sánh ngay

Intel® NUC 7 Home Mini PC - NUC7i5BNHXF with Windows* 10

 • Intel® Core™ i5-7260U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC 7 Enthusiast Mini PC - NUC7i7BNHXG with Windows* 10

 • Intel® Core™ i7-7567U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC 7 Home Mini PC - NUC7i3BNHXF with Windows* 10

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i7BNHX1 with 16 GB Intel® Optane™ Memory

 • Intel® Core™ i7-7567U Processor
 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1 with 16 GB Intel® Optane™ Memory

 • Intel® Core™ i5-7260U Processor
 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i3BNHX1 with 16 GB Intel® Optane™ Memory

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
282 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC7i5BNK

 • Intel® Core™ i5-7260U Processor
 • M.2 SSD Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
281 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC7i7BNH

 • Intel® Core™ i7-7567U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
127 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC7i3BNH

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
249 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC7i5BNH

 • Intel® Core™ i5-7260U Processor
 • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
52 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC7i3BNK

 • Intel® Core™ i3-7100U Processor
 • M.2 SSD Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
41 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYS

 • Intel® Celeron® Processor J3455
 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 51mm Chassis Dimensions
So sánh ngay
453 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYH

 • Intel® Celeron® Processor J3455
 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 51mm Chassis Dimensions
So sánh ngay
433 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6i7KYK

 • Intel® Core™ i7-6770HQ Processor
 • M.2 SSD Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • Mini-DP 1.2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
 • 211 x 116 x 28 mm Chassis Dimensions
So sánh ngay
59 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

 • Intel® Pentium® Processor N3700
 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 52mm Chassis Dimensions
So sánh ngay
583 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5CPYH

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
 • 115 x 111 x 52mm Chassis Dimensions
So sánh ngay