10 Kết quả

Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài : 2.5" Drive

Áp dụng bộ lọc

Intel® NUC Kit NUC7CJYH

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • 2x HDMI 2.0a Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC 7 Essential Mini PC - NUC7CJYSAL with Windows* 10

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • 2x HDMI 2.0a Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7PJYH

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • 2x HDMI 2.0a Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i7BNHX1 with 16 GB Intel® Optane™ Memory

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1 with 16 GB Intel® Optane™ Memory

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC7i3BNHX1 with 16 GB Intel® Optane™ Memory

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
41 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYS

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
449 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYH

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
186 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
582 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5CPYH

 • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
 • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay