2 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : VGA (HDB15); HDMI 1.4b

Áp dụng bộ lọc

186 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
582 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5CPYH

  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay