2 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : VGA (HDB15); HDMI 1.4b

Áp dụng bộ lọc

59 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

  • Intel® Pentium® Processor N3700
  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
  • 115 x 111 x 52mm Chassis Dimensions
So sánh ngay
583 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5CPYH

  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 1.4b Đầu Ra Đồ Họa
  • 115 x 111 x 52mm Chassis Dimensions
So sánh ngay