2 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a

Áp dụng bộ lọc

Intel® NUC Kit NUC5i3RYHSN

  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS

  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay