2 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a

Áp dụng bộ lọc

Intel® NUC Kit NUC5i3RYHSN

  • Intel® Core™ i3-5005U Processor
  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Đầu Ra Đồ Họa
  • 115 x 111 x 49mm Chassis Dimensions
So sánh ngay

Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS

  • Intel® Core™ i3-5005U Processor
  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Đầu Ra Đồ Họa
  • 115 x 111 x 49mm Chassis Dimensions
So sánh ngay