1 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : Mini-DP 1.2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)

Áp dụng bộ lọc

431 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6i7KYK

  • M.2 SSD Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • Mini-DP 1.2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2) Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay