Tất cả sản phẩm Intel® NUC

1 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : VGA (HDB15); HDMI 2.0

Áp dụng bộ lọc

133 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYH

  • Intel® Celeron® Processor J3455
  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
  • 115 x 111 x 51mm Chassis Dimensions
So sánh ngay