Solution Performance

Discover the Benefits

  • Deliver faster response times and serve more customers

  • Greater throughput from improved core scalability and faster memory speed

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Sunjesoft Goldilock v3.2.0* is an in-memory database with high scalability and low latency performance. The workload measures transactions per second (TPS) with multi-client Direct Access (DA) node.

Visit Sunjesoft.com ›

Performance Contributors

  • With 2nd Generation Intel® Xeon® Platinum 8268 processor, Sunjesoft can take advantage of the higher core count and faster memory speed, compared to the 3-year old baseline.
  • Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512), available with Intel® Xeon® Scalable processors, also contributed to the performance gain of 43% compared to older generation baseline (see chart).1 2 3 4

Value
Higher throughput compared to older systems – with the latest 2nd Gen Intel® Xeon® Platinum 8268 processor, Sunjesoft customers benefit from faster transactions.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm của Intel và Sunjesoft thực hiện vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

2

SUNJESOFT Goldilocks* v3.2.0 (khối lượng công việc tự xác định). HĐH: CentOS 7.6 kernel 3.10.0-957.el7.x86_64. Thử nghiệm do Intel và SUNJESOFT hoàn thành vào ngày 29 tháng 1 năm 2019. Có sẵn các biện pháp khắc phục bảo mật cho các phương án 1, 2, 3, 3a, 4 và L1TF.

CẤU HÌNH CƠ BẢN: Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® E5-2699 v4, 2,2GHz, 22 lõi, tắt turbo và HT, BIOS GRRFSDP1.86B.0275.R01.1603300531, tổng dung lượng bộ nhớ 128GB, 8 khe / 16GB / 2400 MT/giây / DDR4 LRDIMM, HDD 300GB (SAS15000 rpm).

THẾ HỆ MỚI: Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® Platinum 8168, 2,7GHz, 24 lõi, tắt turbo và HT, BIOS tắt turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, tổng dung lượng bộ nhớ 192GB, 12 khe / 16GB / 2666 MT/giây / DDR4 LRDIMM, SSD 480GB (SSD Intel® DC S3500).

MỚI: Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® Platinum 8268, 2,9GHz, 24 lõi, tắt turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, tổng dung lượng bộ nhớ 192GB, 12 khe / 16GB / 2933 MT/giây / DDR4 LRDIMM, SSD 480GB (SSD Intel® DC S3500).

3

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

4

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Xem thông báo về cấu hình để biết chi tiết. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.