Break the Cost and Capacity Barrier with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Break the Cost and Capacity Barrier with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Break the Cost and Capacity Barrier with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Redis Enterprise, a multi-model in-memory database, is optimized to take advantage of novel memory configurations based on Intel® Optane™ DC persistent memory. Data center operators can now equip servers with unprecedented system memory capacities at lower cost than dynamic random-access memory (DRAM)-only configurations. Developers have a new tier available for data placement that provides significantly faster performance than traditional storage.

Application

Redis Enterprise* is the commercial offering of Redis (an in-memory database and one of the most popular NoSQL databases. The workload is called “memtier” and it evaluates the ability of a server (in terms of throughput and latency) to service get/put requests.

Challenges

  • Complex, multi-tiered solutions (with hot data on DRAM and warm data on SSDs).
  • Scaling to very large data-sets, with high performance in a cost effective way.

Solution

  • With larger available memory capacities, Intel® Optane™ DC persistent memory allows the entire dataset to be deployed in a single in-memory database (vs. splitting data sets across servers), thereby reducing costs and hardware footprint.
  • As shown in the performance chart, the SLA of driving 1M ops/second at sub-millisecond response times is able to be met with this configuration.1 2 3

Value

  • Maintain typical customer SLAs (1M ops/sec @ 1ms latency) at reduced hardware costs.
  • Accommodate larger capacity deployments with fewer servers, reduced hardware and operational costs, while maintaining required throughput and latency metrics.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm của Intel thực hiện vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

2

Redis Labs* Cơ sở dữ liệu đa chế độ; Khối lượng công việc là điểm chuẩn memtier (6 tỷ khóa, 100B giá trị, tỷ lệ đọc/ghi 50/50, truy cập ngẫu nhiên). Redis Enterprise 5.4, CentOS 7.5 kernel 4.19.8. Thử nghiệm do Intel hoàn thành vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Có sẵn các biện pháp khắc phục bảo mật. CẤU HÌNH CƠ BẢN (hệ thống chỉ sử dụng DRAM): Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® Platinum 8280L, 28 lõi, bật turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, tổng dung lượng bộ nhớ 1,5TB, 24 khe / DDR4 DIMM 2666MHz 64GB, 2 thiết bị nối mạng 40Gb bonded XL710.

MỚI (DRAM + bộ nhớ không đổi dành cho trung tâm dữ liệu Intel® Optane™): Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® Platinum 8280L, 28 lõi, bật turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, DRAM 192GB (12 DRAM 2666MHz 16GB) và DCPMEM 1,5TB ( 12 DCPMEM 128GB) ở Chế độ bộ nhớ, 2 thiết bị nối mạng 40Gb bonded XL710.

MÁY KHÁCH: (cùng máy khách dùng để tăng khối lượng công việc cho cả hai chế độ cơ bản và bộ nhớ): Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® 8180 2,5GHz, 28 lõi, bật turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.00.01.0009.101920170742, tổng dung lượng bộ nhớ 384 GB, 12 khe / DDR4 DIMM 2666MHz 32GB, 1 thiết bị nối mạng 40Gb XL710.

3

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.