Accelerating Telecom Business Software with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Accelerating Telecom Business Software with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Accelerating Telecom Business Software with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

The AsiaInfo* Comms Telco BSS solution achieves enhanced benchmark performance powered by Intel® Xeon® Platinum processor.

AsiaInfo Technologies is poised to extend its leadership in business support systems (BSSs) by taking advantage of latency reductions enabled by Intel® Optane™ DC persistent memory.

Application

AsiaInfo is the largest BSS (Business Support System) provider in PRC, and its Telco BSS is a fundamental application for telecom carriers. The benchmark is developed by AsiaInfo as a proxy to simulate a commonly occurring business analytics scenario. In this scenario, where 9 queries are executed on a mock dataset. Key customers include China Mobile.

Challenges

Complex queries take a long time to execute due to amount of data processing and inability to store large volumes closer to the CPU, due to limited, affordable memory capacity.

Solution

Using Intel® Optane™ DC persistent memory (App Direct (Storage over App Direct) mode), improves performance by allowing customers to store more data in memory (reduce spillover to SSDs) and by reducing frequent accesses to disk (see chart for normalized reduction in latency, up to 68%, compared to older generation)123.

Value

Better performance at similar cost - AsiaInfo’s telecom customers will benefit from improved performance (i.e., lower latency/response time when executing queries) at comparable (ISO) cost and process more data in less time.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm của Intel và AsiaInfo thực hiện vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

2

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông AsiaInfo* 3.1.1 + khối lượng công việc tự xác định. HĐH: Red Hat Enterprise Linux* 7.5 kernel 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64. Thử nghiệm do Intel và AsiaInfo hoàn thành vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Có sẵn các biện pháp khắc phục bảo mật cho các phương án 1, 2, 3 và L1TF. 

CƠ BẢN: bộ xử lý 2S Intel® Xeon® E5-2699v4, 2,5GHz, 18 lõi, bật turbo và HT, BIOS 251R01, tổng dung lượng bộ nhớ 256GB, 32 khe / 32GB / 1600 MT/giây / DDR4 LRDIMM, 7 SSD Intel® cho trung tâm dữ liệu (SSD Intel® DC) S3700 800GB + 4 SSD Intel® dòng sản phẩm dành cho trung tâm dữ liệu 2TB cho NVMe*.

THẾ HỆ MỚI: bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8180, 2,5GHz, 28 lõi, bật turbo và HT, BIOS x0007, tổng dung lượng bộ nhớ 768GB, 32 khe / 32GB / 1600 MT/giây / DDR4 LRDIMM, 7 SSD Intel® cho trung tâm dữ liệu (SSD Intel® DC) S3700 800GB + 4 SSD Intel® dòng sản phẩm dành cho trung tâm dữ liệu 2TB cho NVMe*.

MỚI: bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8280 thế hệ thứ 2, 2,7GHz, 28 lõi, bật turbo và HT, BIOS 1.018, tổng dung lượng bộ nhớ 192GB, 12 khe / 16GB / 1600 MT/giây / DDR4 LRDIMM và 8 khe / 128 GB / bộ nhớ không đổi dành cho trung tâm dữ liệu Intel® Optane™, 7 SSD Intel® DC S3700 800 GB + 4 SSD Intel® dòng sản phẩm dành cho trung tâm dữ liệu 2TB cho NVMe*.

3

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.