Solution Performance

Discover the Benefits

  • Accelerates time to insights and analytics, due to faster data processing speeds for OLTP and OLAP

  • Greater throughput from improved core scalability and faster memory speed

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Altibase 7.1* is an in-memory Relational Database Management System that provides fast data processing speeds for online transactional processing (OLTP) and online analytical processing (OLAP). The workload measures transactions per second (TPS) using SQLCLI mode based TCP. It is aiming for real-time access to time critical data.

Visit Altibase.com ›

Performance Contributors

  • With 2nd Generation Intel® Xeon® Platinum 8268 processor, Altibase can take advantage of the higher core count and faster memory speed, compared to the 3-year old baseline.
  • Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512), available with Intel® Xeon® Scalable processors, also contributed to the performance gain of 65% compared to older generation processor (see chart).1 2 3 4

Value
Significantly higher throughput compared to older systems – with the latest 2nd Gen Intel® Xeon® Platinum 8268 processor, Altibase can achieve analytics results more rapidly, while benefiting from faster transactions while storing and manipulating data.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm của Intel và Altibase thực hiện vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

2

Altibase Altibase 7.1* (khối lượng công việc tự xác định). HĐH: CentOS 7.6 kernel 3.10.0-957.el7.x86_64. Thử nghiệm do Intel và Altibase hoàn thành vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Có sẵn các biện pháp khắc phục bảo mật cho các phương án 1, 2, 3, 3a, 4 và L1TF.

CẤU HÌNH CƠ BẢN: Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® E5-2699 v4, 2,2GHz, 22 lõi, bật turbo và HT, BIOS GRRFSDP1.86B.0275.R01.1603300531, tổng dung lượng bộ nhớ 128GB, 8 khe / 16GB / 2400 MT/giây / DDR4 LRDIMM, HDD 1TB (SATA 7200rpm).

THẾ HỆ MỚI: Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® Platinum 8168, 2,7GHz, 24 lõi, bật turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, tổng dung lượng bộ nhớ 192GB, 12 khe / 16GB / 2666 MT/giây / DDR4 LRDIMM, SSD 480GB (SSD dành cho trung tâm dữ liệu (SSD Intel® DC)
S3500).

MỚI: Bộ xử lý 2S Intel® Xeon® Platinum 8268, 2,9GHz, 24 lõi, bật turbo và HT, BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, tổng dung lượng bộ nhớ 192GB, 12 khe / 16GB / 2933 MT/giây / DDR4 LRDIMM, SSD 480GB (SSD Intel® DC S3500).

3

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

4

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Xem thông báo về cấu hình để biết chi tiết. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.