Lộ trình Intel® cho sản phẩm công cộng

Lộ trình công cộng của Intel bao gồm các lộ trình công cộng dành cho máy tính để bàn kinh doanh và tiêu dùng, thiết bị di động, netbook và máy tính bảng, các nhóm trung tâm dữ liệu, các nền tảng thiết yếu và nhiều hơn thế.

Mọi thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Xin liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông số kỹ thuật của sản phẩm và kế hoạch mới nhất.

Các tuyên bố trong các tài liệu này đề cập đến các kế hoạch và kỳ vọng của Intel đối với quý, năm và tương lai là các phát biểu về tương lai vốn liên quan đến một số rủi ro và những điều có thể thay đổi. Một cuộc thảo luận chi tiết về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả và kế hoạch của Intel trong hồ sơ SEC của Intel, bao gồm báo cáo hàng năm trên Mẫu 10-K.

Xem các báo cáo và hồ sơ ›

Lộ trình công cộng dành cho thiết bị di động của Intel bao gồm máy tính xách tay, máy tính bảng, bộ xử lý và chipset di động dành cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Xem lộ trình thiết bị di động

Lộ trình công cộng dành cho máy tính để bàn của Intel bao gồm bộ xử lý, nền tảng và chipset máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Xem lộ trình máy tính để bàn

Lộ trình công cộng dành cho máy tính để bàn của Intel bao gồm bộ xử lý, nền tảng và chipset máy chủ và trung tâm dữ liệu dành cho doanh nghiệp.

Xem lộ trình máy chủ