Linh kiện cơ khí nhiệt

Dành cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với Performance FMB 2008

Các nhà cung ứng linh kiện hỗ trợ đã phát triển các sản phẩm dành cho thiết kế hệ thống sử dụng dòng bộ xử lý Intel® Core™ i7. Các linh kiện hỗ trợ từ các nhà cung cấp được liệt kê cho bộ xử lý trong gói 1366-Land LGA. Một số sản phẩm của các nhà cung cấp có thể tuân theo hướng dẫn thiết kế được trình bày tại trang tài liệu hệ thống.

Các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ

Mục này cung cấp thông tin nhà cung ứng cho các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ cho bộ xử lý Intel® Core™ i7. Các nhà cung ứng này có thể tạo ra các giải pháp có sự hỗ trợ và không có sự hỗ trợ của Intel.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung ứng. OEM và các Nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Đế cắm LGA1366 và linh kiện ILM

Nhà cung ứng

Mô tả linh kiện

Mã số linh kiện

Liên hệ

Điện thoại

Email

Foxconn*

Đế cắm LGA1366

D86205-002

Eric Ling

+1-503-693-3509 x225

eric.ling@foxconn.com

 

Đế cắm LGA1356

E81085-001

 

 

 

 

LGA13x6 ILM

D92428-003

 

 

 

 

LGA13x6 ILM với vỏ

G13666-001

 

 

 

 

Vỏ LGA13x6 ILM

G14954-001

 

 

 

 

Tấm sau LGA13x6 ILM

D92430-001

 

 

 

Tyco*

Đế cắm LGA1366

D86205-002

Alex Yeh

+886-2-2171-5280

alex.yeh@te.com

 

Đế cắm LGA1356

E81085-001

 

 

 

 

LGA13x6 ILM

D92428-003

Stanley Yen

+886-2-2171-5291

stanley.yen@te.com

 

LGA13x6 ILM với vỏ

G13666-001

 

 

 

 

Vỏ LGA13x6 ILM

G14954-001

 

 

 

 

Tấm sau LGA13x6 ILM

D92430-001

 

 

 

Molex*

Đế cắm LGA1366

D86205-002

Carol Liang

+86-21-504-80889 x3301

carol.liang@molex.com

 

LGA13x6 ILM

D92428-003

 

 

 

 

LGA13x6 ILM với vỏ

G13666-001

 

 

 

 

Vỏ LGA13x6 ILM

G14954-001

 

 

 

 

Tấm sau LGA13x6 ILM

D92430-001

 

 

 

Lotes*

Đế cắm LGA1366

D86205-002

Cathy Yang

+86-20-84686519 x219

cathy@lotes.com.cn

 

Đế cắm LGA1356

E81085-001

 

 

 

 

LGA13x6 ILM

D92428-003

 

 

 

 

LGA13x6 ILM với vỏ

G13666-001

 

 

 

 

Vỏ LGA13x6 ILM

G14954-001

 

 

 

 

Tấm sau LGA13x6 ILM

D92430-001

 

 

 

Bộ phận tản nhiệt

Nhà cung ứng Mô tả linh kiện Mã số linh kiện của Intel Liên hệ Điện thoại Email
AVC (ASIA Vital Components Co., Ltd)* Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCBF5 D95135-005 Kai Chang +86 755 33668888 x63588 kai_chang@avc.com.tw

Đai giữ

Nhà cung ứng Mô tả linh kiện Mã số linh kiện của Intel Liên hệ Điện thoại Email
ITW Fastex* Đai giữ Đế: C33389 Roger Knell 773-307-9035 rknell@itwfastex.com

Linh kiện hỗ trợ thay thế

Các nhà cung ứng sau đã phát triển các giải pháp làm mát cho các thiết kế hệ thống sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ i7. Các linh kiện này được kiểm tra độc lập bởi một công ty kiểm tra bên thứ ba, được Intel hỗ trợ. Các nhà cung ứng này có thể tạo ra các giải pháp cả tuân thủ và không tuân thủ, bên cạnh những sản phẩm được liệt kê dưới đây. Vui lòng tham khảo thường xuyên trang này để biết thông tin cập nhật về trạng thái nhà cung cấp bộ phận tản nhiệt.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung ứng. OEM và các Nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Bộ tản nhiệt cho bộ xử lý với Performance FMB 2008

Nhà cung ứng

Mã số linh kiện

Liên hệ

Điện thoại

Email

AMA Precision Inc.*

PM007-9MB4W

Eileen Ho

+886-970-061-134

eileen_ho@amatech.com