Thông báo về quyền riêng tư dữ liệu liên quan đến sản phẩm an ninh, dịch vụ, và chức năng này mang tính bổ sung (“Thông Báo Bổ Sung”) cho Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Của Intel (“Thông Báo”) và Quy Tắc Về Quyền Riêng Tư Doanh Nghiệp Của Intel (“ICPR”) và áp dụng đối với việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của Intel liên quan đến các sản phẩm an ninh, dịch vụ, và các sản phẩm và dịch vụ chứa chức năng an ninh (“Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ và Chức Năng”).

Chúng tôi hết sức quan tâm đến quyền riêng tư và an ninh của bạn và an toàn trực tuyến của bạn là một yếu tố then chốt trong sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao quyết định của bạn về việc tin tưởng chúng tôi giúp để bảo vệ cuộc sống số của bạn khỏi trộm cắp, phá hoại, và truy cập trái phép.

Thông Báo Bổ Sung này được thiết kế để thông báo cho bạn về thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập, quản lý và sử dụng bởi Các Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ, và Chức Năng Của Intel để:

    - Giúp bảo vệ thiết bị của bạn và bảo vệ dữ liệu của bạn;

    - Tùy chỉnh theo cá nhân và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn;

    - Điều tra, phản hồi, và quản lý các sự cố hoặc sự kiện liên quan đến an ninh;

            - Cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, chức năng liên quan đến an ninh; và

            - Dự đoán các mối đe dọa và lỗ hổng an ninh trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng rằng Thông Báo này sẽ giúp bạn hiểu rõ dữ liệu của bạn được xử lý như thế nào, tại sao chúng tôi cần thu thập dữ liệu để cung cấp an ninh phù hợp, và cam kết sử dụng dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập cho các mục đích được thảo luận trong Thông Báo này. Bằng cách thu thập và xử lý dữ liệu, chúng tôi có thể giúp dự đoán các mối đe dọa và bảo vệ bạn, thiết bị của bạn và thông tin của bạn tốt hơn. Mỗi lần bạn bật một thiết bị được kết nối, kết nối với một mạng hoặc mở một tệp điện tử, bạn có nguy cơ đối mặt với các rủi ro lớn tiềm tàng từ các tin tặc, kẻ gửi thư rác, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, và các hình thức truy cập trái phép khác vào dữ liệu và hệ thống của bạn. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là sử dụng các sản phẩm an ninh, dịch vụ, và chức năng như của Intel để giúp đảm bảo an toàn cho bạn và dữ liệu của bạn. Để bảo vệ chống lại các mối đe dọa đó và hàng nghìn mối đe dọa mới xuất hiện mỗi ngày, các trang web, sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, phần mềm, ứng dụng, công cụ, và các dịch vụ khác của Intel (gọi chung là “Các Dịch Vụ Của Intel”) có thể:

    • Phân tích các dữ liệu được gửi đến/từ (các) thiết bị của bạn) về các rủi ro, mối đe dọa, lỗ hổng, hoạt động đáng ngờ, và các cuộc tấn công;

    • Đánh giá danh tiếng của một thiết bị gửi/nhận để xác định xem liệu có nên cho phép truy cập vào dữ liệu hoặc thiết bị mục tiêu hoặc liệu có nên tiếp tục giao dịch hay không;

    • Đưa ra dự đoán về mối đe dọa giúp tăng cường bảo vệ được cung cấp bởi Các Dịch Vụ Của Intel;

    • Chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin tình báo mối đe dọa, mạng, và tổ chức để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và an ninh chung trên internet của chúng tôi; và

    • Điều chỉnh các phản hồi đối với các mối đe dọa mới dựa trên thông tin tình báo thu thập từ thiết bị của bạn và mạng lưới toàn cầu của chúng tôi;

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Intel thu thập một số thông tin cá nhân (ví dụ thông tin nhận diện một cá nhân trong dữ liệu của riêng mình hoặc kết hợp với dữ liệu khác). Intel cũng thu thập thông tin phi cá nhân khác không nhận diện một cá nhân trong dữ liệu của riêng mình. Khi thông tin phi cá nhân được kết hợp với các thông tin khác để nó nhận diện một cá nhân, chúng tôi coi đó là sự kết hợp đó là thông tin cá nhân.

Intel lấy thông tin cá nhân khi bạn hoặc ai đó thay mặt bạn cung cấp nó cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân khi bạn lấy hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Intel hoặc khi bạn sử dụng một thiết bị với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Intel được cài đặt.

Các Địa Chỉ IP

Địa chỉ Giao Thức Internet (địa chỉ IP) là một nhãn bằng số được gán cho mỗi thiết bị (ví dụ, máy tính, máy in, điện thoại di động, máy chủ) tham gia vào một mạng máy tính sử dụng các giao thức Internet để trao đổi thông tin. Đó là cách các thiết bị tìm thấy nhau trên một mạng.

Trong khi địa chỉ IP có thể được kết hợp với thiết bị của một cá nhân duy nhất, chúng thường được liên kết với một nhóm các hệ thống, một hệ thống được chia sẻ bởi nhiều người dùng, hoặc một cổng vào một nhóm các hệ thống hoặc thiết bị. Ví dụ, các địa chỉ IP được đưa vào trong quá trình trao đổi thông tin qua thư điện tử thường được gắn với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử tương ứng và không cùng với thiết bị của người dùng cá nhân.

Các Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ và Chức Năng Của Intel có thể sử dụng các địa chỉ IP để giúp bảo vệ thông tin, thiết bị và dữ liệu của bạn. Ví dụ, chúng ta có thể phát hiện ra rằng một hệ thống hoặc một nhóm các hệ thống gắn với một địa chỉ IP cụ thể đã bị xâm nhập và đang gửi phần mềm độc hại hoặc thư rác đến một số người dùng của chúng tôi. Thậm chí không xác định ai sở hữu hệ thống bị xâm nhập hoặc ai đang xâm nhập nó, chúng tôi có thể gán một điểm số vào địa chỉ IP đó để phản ánh mức độ đe dọa cao mà nó đối mặt. Sau đó Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ và Chức Năng Của Chúng Tôi có thể chuyển hướng lưu lượng truy cập của bạn đi từ địa chỉ IP này hoặc chặn địa chỉ IP này gửi phần mềm độc hại vào thiết bị được Intel bảo vệ của bạn trước khi thiết bị của bạn là nạn nhân bị tấn công.

Việc sử dụng các địa chỉ IP và dữ liệu máy khác là cần thiết để duy trì bảo vệ an ninh cập nhật, phù hợp và hiệu quả vì các mối đe dọa không gian mạng và các cuộc tấn công tiến triển theo thời gian.

2. Xử Lý Dữ Liệu Liên Quan Đến Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ và Chức Năng

Nếu bạn cài đặt hoặc sử dụng một trong các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, thì phần mềm có thể hoạt động trong nền tảng của hệ thống máy tính hoặc môi trường thiết bị được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an ninh hoặc quyền riêng tư cụ thể, có thể bao gồm:

    • Bảo vệ chống SPAM;

    • Bảo vệ và quét virus và phần mềm độc hại trong thời gian thực;

    • Phát hiện xâm nhập, phòng ngừa và bảo vệ;

    • Phòng ngừa mối đe dọa và dự báo;

    • Bảo vệ mạng;

    • Xác thực người dùng;

    • Mã hóa dữ liệu;

    • Khóa thiết bị di động, tìm kiếm và quét; và

    • Các hoạt động sao lưu và phục hồi.

3. Cập Nhật và Báo Cáo Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ và Chức Năng

Các Sản Phẩm An Ninh, Dịch Vụ và Chức Năng cũng có thể xử lý một số dữ liệu để cung cấp các cập nhật và báo cáo. Các chức năng cập nhật này có thể kiểm tra hệ thống của bạn để xem liệu các tệp liên quan đến dịch vụ có cần làm mới, cập nhật hoặc hiện đại hóa.

Ví dụ, một số sản phẩm, Các Dịch Vụ, và chức năng có thể truyền các tệp bản ghi và báo cáo lỗi cho Intel. Các tệp này chứa thông tin, bao gồm số lượng tệp hoặc thư điện tử được kiểm tra, đáng ngờ, bị nhiễm, hoặc không mong muốn, số lượng tệp bị nhiễm, ngày và giá trị băm của các tệp bị nhiễm được phát hiện, và số lượng tệp bị nhiễm lọc nhầm thành không/không bị nhiễm lọc thành có. Mục đích của các báo cáo này là phân tích tần suất bị nhiễm cụ thể hoặc nguy cơ vượt trội. Intel cũng sử dụng thông tin để sửa sản phẩm theo sở thích của người dùng dựa trên sử dụng thực tế.

4. Cập Nhật Thông Báo Bổ Sung

Chúng tôi có thể thay đổi Thông Báo Bổ Sung này. Phần "Cập Nhật Lần Cuối" ở đầu trang này chỉ ra thời gian Thông Báo Bổ Sung này được sửa đổi lần cuối cùng. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo Bổ Sung này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải phiên bản Thông Báo Bổ Sung về Các Dịch Vụ Của Intel được sửa đổi. Việc sử dụng Các Dịch Vụ Của Intel theo sau những thay đổi này có nghĩa là bạn đã chấp nhận Thông Báo Bổ Sung được sửa đổi.

Nếu bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng lớn đến quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn và cho bạn một khoảng thời gian hợp lý để phản đối bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra định kỳ Thông Báo Bổ Sung này để biết được cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin cá nhân.

5. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách Intel sử dụng Cookie, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên Hệ Với Chúng Tôi hoặc gửi thư đến địa chỉ bên dưới. Xin vui lòng ghi các thông tin liên hệ của bạn, tên của trang web hoặc dịch vụ của Intel, và mô tả chi tiết về yêu cầu hoặc mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Lần cập nhật cuối cùng: ngày 22 tháng 1 năm 2016