Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Của Intel® Technology Provider

Cập nhật mới nhất: Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Tổng quan về Quyền Riêng Tư trong Chương trình Intel® Technology Provider và trên trang web của Intel

Intel Corporation cùng các chi nhánh trên toàn cầu (“Intel”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và công nhận nhu cầu được bảo vệ và quản lý thông tin mà bạn chia sẻ cho chúng tôi một cách thích đáng. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web Chương trình Intel® Technology Provider dành cho nhân viên của các thành viên tham gia chương trình này ("Intel® Technology Provider").

Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web Chương trình Intel® Technology Provider (“Chương trình”). Đây là bổ sung cho Chính sách Quyền riêng tư trực tuyến của Intel (bấm vào liên kết để xem thêm thông tin) và không áp dụng cho các trang web và chương trình trực tuyến cũng như ngoại tuyến khác của Intel. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo về quyền riêng tư này để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các biện pháp về quyền riêng tư của Intel đối với Chương trình. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất nhất hoặc mâu thuẫn giữa thông báo về quyền riêng tư này với Chính sách Quyền riêng tư trực tuyến của Intel liên quan đến các biện pháp xử lý thông tin từ dữ liệu thành viên liên kết với Chương trình, hoặc với Điều khoản và Điều kiện Chương trình, thông báo về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực cao hơn.

Trên trang này

 

Những loại thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập lượng thông tin hạn chế từ bạn khi bạn đăng ký tham gia Chương trình để giúp chúng tôi liên hệ với bạn tại nơi làm việc của bạn (ví dụ như họ và tên, tên công ty, số điện thoại văn phòng, địa chỉ gửi thư công ty và địa chỉ email). Thông tin do Chương trình thu thập có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực địa lý trên thế giới (ví dụ như châu Âu, châu Phi, châu Á Thái Bình Dương, Trung Quốc, châu Mỹ La tinh hay Bắc Mỹ) của chương trình mà công ty bạn đăng ký. Thông thường, hồ sơ thành viên chỉ chứa thông tin được yêu cầu trong quy trình đăng ký Chương trình. Các thông tin bổ sung có thể được thu thập khi bạn đăng ký tham gia cuộc thi dành cho thành viên Chương trình, đăng ký sự kiện hay hoạt động đào tạo Chương trình và vào những thời điểm khác khi bạn truy cập vào trang web của Chương trình.

 

 

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích liên quan đến Chương trình như sau:

  • Đem đến lợi ích cho thành viên như sáng kiến tài chính hay chương trình hỗ trợ khách hàng
  • Đem đến cho thành viên các dịch vụ như bản tin, sự kiện hay hoạt động đào tạo và nội dung khác liên quan đến thành viên
  • Đảm bảo trang web Chương trình phù hợp với nhu cầu của thành viên
  • Thông báo về ưu đãi sản phẩm mới, sản phẩm ngừng kinh doanh, khuyến mãi đặc biệt, thông tin cập nhật và các lợi ích hay dịch vụ khác cho thành viên

 

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê thông tin của bạn. Intel có thể cung cấp một số hay tất cả thông tin trong hồ sơ cá nhân hay doanh nghiệp của bạn cho một số khách hàng trực tiếp của chúng tôi trong kênh phân phối (đặc biệt là nhà phân phối ủy quyền hay tổ chức kinh doanh đã được cấp phép của chúng tôi), hoặc cho các nhà phân phối dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm, thông tin, lợi ích và dịch vụ cho Chương trình (được gọi chung là “Bên thứ ba được Ủy quyền”). Ngoại trừ Bên thứ ba được Ủy quyền, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho công ty hay cá nhân khác mà không có sự cho phép của bạn.

Tiết lộ thông tin khác
Intel có thể tiết lộ thông tin cá nhân và doanh nghiệp của bạn khi có yêu cầu của luật pháp nhằm phản hồi trát hầu tòa, lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý khác. Chúng tôi cũng có thể quyết định thiết lập hay thực thi quyền pháp lý của mình để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý. Chúng tôi có thể sẽ thu thập và chia sẻ thông tin của bạn để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động phi pháp, nghi ngờ lừa đảo, bảo vệ và biện hộ quyền hoặc tài sản của Intel, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm tàng đối với an toàn thân thể của bất kỳ cá nhân nào, các hành vi vi phạm điều khoản sử dụng của Intel và các tình huống khác theo quy định của pháp luật.

 

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Intel cam kết bảo vệ tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi làm một phần của Chương trình. Chúng tôi sử dụng đa dạng các công nghệ và thủ tục bảo mật cũng như tiến hành các bước hợp lý và thích đáng để bảo vệ thông tin mà bạn chia sẻ cho chúng tôi tránh bị truy cập, sử dụng hay tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ thông tin hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp của bạn mà chúng tôi thu thập trong máy chủ máy tính với quyền truy cập hạn chế được đặt tại các cơ sở có quản lý. Bất kể khi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm, như thông tin tài khoản ngân hàng của công ty bạn hay số liệu doanh thu sản phẩm của Intel qua các nhà phân phối ủy quyền của Intel, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, như mã hóa thông tin trong bộ lưu trữ và truyền tải bằng cách sử dụng các thiết bị mã hóa.

 

Theo dõi hoạt động trên trang web của chúng tôi

Đăng ký trên trang web Chương trình Intel® Technology Provider
Khi bạn duyệt bất cứ trang web nào của Chương trình và chưa đăng ký bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào từ Intel, bạn sẽ được ẩn danh. Thông tin hồ sơ cá nhân hay doanh nghiệp (như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn) sẽ không được thu thập trong lúc bạn duyệt web.

Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn tạo mật khẩu cho tài khoản khi bạn đăng ký Chương trình. Tại thời điểm đăng ký, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp câu trả lời bí mật cho một trong số các câu hỏi có sẵn. Chúng tôi sử dụng câu hỏi và trả lời bí mật của bạn để giúp xác minh danh tính cho Chương trình nếu tài khoản gặp vấn đề, chẳng hạn như khi bạn cần đặt lại mật khẩu. Khi trở thành một người dùng đã đăng ký, bạn có thể xem thông tin tài khoản bí mật cho (các) chương trình mà bạn đăng ký, truy cập nội dung vốn chỉ dành cho thành viên chương trình và thực hiện các giao dịch bí mật khác.

 

Sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Cookie
Chúng tôi theo dõi cách thức sử dụng trang web Chương trình của cả khách truy cập ẩn danh lẫn thành viên chương trình. Một biện pháp chúng tôi theo dõi hoạt động trang web là sử dụng một tập tin văn bản nhỏ gửi đến trình duyệt của bạn với tên gọi “cookie”. Cookie thu thập thông tin như tên miền Internet và tên máy chủ, địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP), phần mềm trình duyệt và loại hệ điều hành (ví dụ: Chrome hoặc Internet Explorer), mẫu hình nhấp chuột cũng như ngày tháng và thời gian trang web của chúng tôi được truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bản tin nào được thành viên chương trình nhấp vào hoặc việc bạn phản hồi mẩu quảng cáo banner từ bên ngoài trang web của chúng tôi hay qua liên kết trong email. Thông tin này được sử dụng để giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang truyền đạt thông tin mà thành viên chương trình muốn đọc. Thông tin được thu thập dưới dạng tổng hợp và không liên kết với thông tin cá nhân của từng người. Cookie không thể truy xuất bất kỳ dữ liệu nào khác từ ổ cứng của bạn, truyền virus máy tính hoặc thu thập địa chỉ email hay bất cứ thông tin cá nhân khác. Chỉ có các trang web của Intel mới đọc được cookie từ trang web Chương trình của chúng tôi.

Hầu hết trình duyệt cho phép bạn quản lý cookie, bao gồm việc bạn có chấp nhận sử dụng hay không và cách xóa chúng. Nếu chọn tắt cookie trong trình duyệt, bạn vẫn có thể nhìn thấy chữ trên màn hình; tuy nhiên, bạn sẽ không thể truy cập nhiều chức năng quan trọng của trang web Chương trình và bạn sẽ không có được trải nghiệm riêng.

 

Các công nghệ theo dõi khác
Một biện pháp khác để chúng tôi theo dõi hoạt động trên trang web Chương trình là sử dụng ảnh điện tử trong suốt với tên gọi “clear GIF”, “Web bug” hay “Web beacon”. Công nghệ này đếm số lượng người dùng truy cập một trang web Chương trình nhất định từ mẩu quảng cáo banner cụ thể bên ngoài trang web Chương trình hoặc số lượng người dùng nhấp vào liên kết hay hình ảnh đính kèm trong bản tin email mà bạn nhận được từ Intel. Chúng tôi không sử dụng công nghệ này để thu thập hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng công nghệ này làm công cụ để soạn thống kê tổng hợp về mức độ sử dụng trang web Chương trình. Chúng tôi có thể chia sẻ thống kê trang web tổng hợp với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho Chương trình. Chúng tôi không chia sẻ số liệu thống kê trang web tổng hợp này với công ty bên thứ ba và không cho phép công ty khác đặt clear gif hay các công nghệ theo dõi khác trên trang web của chúng tôi.

 

Cá nhân hóa ưu đãi hoặc dịch vụ của chương trình
Để đem đến cho bạn trải nghiệm web có ý nghĩa và cải thiện chất lượng dịch vụ sẵn có qua Chương trình, Intel có thể sẽ tùy chỉnh các trang web Chương trình hay bản tin email dành cho thành viên chương trình dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi dưới hình thức cá nhân (ví dụ như sở thích, chức năng nghề nghiệp), hình thức tổng hợp (ví dụ như hồ sơ doanh nghiệp, thông tin bán hàng) hoặc dữ liệu hành vi do Intel theo dõi (ví dụ như lượt mở bản tin hay lượng “nhấp chuột” trên trang web) nhằm đảm bảo tốt hơn rằng thông tin chúng tôi cung cấp về sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng mối quan tâm và nhu cầu của bạn hiệu quả hơn. Ví dụ, một cá nhân hoàn thành một khóa đào tạo và từ đó Intel có thể gửi họ nhiều thông tin hơn dựa trên nội dung tương tự.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thay mặt Intel gửi bản tin email định kỳ mà bạn đã đăng ký nhằm thông báo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như các hoạt động hay sự kiện liên quan đến Chương trình. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể dùng công cụ phần mềm để theo dõi, đo lường và thu thập thông tin tương tác với trang web, như liên kết mà bạn nhấp vào trong bản tin, dựa trên mã định danh duy nhất được gán cho địa chỉ email của bạn. Họ cũng giữ lại và báo cáo cho Intel lượng nhấp chuột riêng lẻ trong bản tin chỉ nhằm mục đích phân tích sở thích sản phẩm và tùy chỉnh bản tin email sau này sao cho bao gồm sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Thỉnh thoảng, Intel sẽ gửi thông tin về các dịch vụ và sản phẩm của công ty khác bổ sung vào các sản phẩm và dịch vụ của Intel kèm trong bản tin email. Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin của bạn cho công ty bên thứ ba. Mỗi bản tin email có chứa một liên kết cho phép bạn hủy đăng ký nhận bản tin vào bất cứ lúc nào.

 

   

Lưu trữ dữ liệu
Nhiều trang web Chương trình có thu thập thông tin sẽ lưu trữ và xử lý thông tin đó tại các cơ sở dữ liệu ở Hoa Kỳ; tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Intel Corporation tại Hoa Kỳ, đến bất kỳ chi nhánh nào của Intel trên toàn cầu hay đến bên thứ ba thay mặt Intel hoặc chi nhánh của Intel nhằm mục đích xử lý và/hoặc lưu trữ. Intel tuân thủ mọi luật pháp hiện hành trên khắp thế giới được thiết lập để bảo vệ dữ liệu của bạn. Mặc dù yêu cầu pháp lý có thể khác biệt theo từng quốc gia, nhưng Intel luôn tuân thủ nguyên tắc được đề ra trong thông báo về quyền riêng tư này và nỗ lực cung cấp biện pháp bảo vệ thích đáng cho thông tin của bạn dù thông tin ấy được thu thập, truyền tải và lưu giữ ở bất cứ nơi đâu.

 

Cập nhật thông tin của bạn
Thông tin liên hệ và hồ sơ doanh nghiệp chính xác giúp Chương trình của chúng tôi hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn, đồng thời điều chỉnh tin nhắn, lợi ích cũng như đề xuất chương trình cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn các biện pháp nhằm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho Intel là chính xác và mới nhất. Bấm vào liên kết “My Intel” trên trang web Chương trình Intel® Technology Provider để cập nhật thông tin.

 

Thực thi Thông báo Quyền riêng tư này
Nếu có bất cứ câu hỏi hay nhận xét nào liên quan đến chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng sử dụng mẫu này để liên hệ với chúng tôi.

 

Những thay đổi trong Thông báo Quyền riêng tư này
Intel có thể thỉnh thoảng cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Khi có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi cũng sẽ chỉnh sửa ngày “cập nhật mới nhất” ở đầu trang của thông báo về quyền riêng tư. Intel sẽ thông báo cho bạn những thay đổi trong thông báo về quyền riêng tư bằng cách đặt thông báo thay đổi nổi bật trên trang web Chương trình Intel® Technology Provider trong khoảng thời gian hợp lý hoặc bằng bất kỳ phương thức nào thường được sử dụng để liên hệ với các thành viên của Chương trình Intel® Technology Provider, bao gồm nhưng không giới hạn ở thư điện tử.

Bất kỳ thay đổi nào trong Thông báo Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi Thông báo Quyền riêng tư này được đăng hoặc được thông báo cho bạn. Việc tiếp tục tham gia vào Chương trình Intel® Technology Provider sau những thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Thông báo Quyền riêng tư đã chỉnh sửa.


Bạn có thắc mắc hoặc mối quan tâm?