Phiên bản Thông báo về Quyền Riêng Tư Của Intel này đã được lưu trữ. Lần chỉnh sửa cuối cùng: Tháng 10 năm 2013
Quay trở lại phiên bản hiện tại.


Trang web của chúng tôi sử dụng cookie.  Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem Thông Báo Về Cookie

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Intel thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin thẻ thanh toán của bạn vì rất nhiều lý do. Chúng tôi sẽ giải thích lý do chúng tôi cần phải thu thập các thông tin này vào thời gian chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Intel sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà nó được thu thập. Ví dụ, để giao một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu, đưa bạn tham gia vào các hoạt động trực tuyến, hoặc cá nhân hóa cho hoạt động của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác mà không xin phép bạn trước.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Intel có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho Tập Đoàn Intel tại Hoa Kỳ, cho bất kỳ các chi nhánh Intel nào trên thế giới, hoặc cho các đối tác bên thứ ba được phép chính thức. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các đối tác bên thứ ba lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để hoàn tất được dịch vụ yêu cầu. Chúng tôi không cho phép các đối tác bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác.

Chúng tôi có thể sẽ cần phải tìm xem hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp hoặc thủ tục pháp lý và thực hiện các quyền hạn pháp lý hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và bất kỳ thông tin thêm nào mà chúng tôi có cho việc điều tra, ngăn ngừa, hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, và những trường hợp có liên quan đến các mối đe dọa có thể xảy ra cho an toàn thân thể của bất kỳ người nào, các hành vi vi phạm các quy định sử dụng của Intel, hoặc những trường hợp khác do luật pháp yêu cầu.

Các Sở Thích Giao Tiếp

Bạn có thể quản lý các sở thích giao tiếp của mình bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau đây: vào web site riêng của sản phẩm hoặc dịch vụ; vào Intel Subscription Center (Trung Tâm Đăng Ký Sử Dụng Intel); liên hệ với chúng tôi bằng cách dùng biểu mẫu trên mạng; hoặc gửi thư đến địa chỉ nhận thư dưới đây ghi rõ tên bạn, địa chỉ email, và các chi tiết mà bạn yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn muốn ngưng đăng ký sử dụng một thư thông báo, hãy đưa tên của thư thông báo vào.

Tìm Xem Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau đây: vào trang web riêng của sản phẩm hoặc dịch vụ; vào Intel Profile Center(Trung Tâm Hồ Sơ Intel); liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu trên mạng; hoặc gửi một lá thư đến địa chỉ gửi thư ghi dưới đây có ghi rõ tên bạn, địa chỉ email, định danh của tài khoản và mục đích yêu cầu.

Bảo Mật Cho Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Intel sử dụng kết hợp các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất mát và sử dụng sai trái. Ví dụ, chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa khi truyền thông tin thẻ thanh toán qua Internet.

Cá Nhân Hóa

Intel sử dụng các cookie, web beacon, và thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi để cá nhân hóa hoạt động trực tuyến của bạn và cải tiến các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie để nhớ các sở thích về quốc gia và ngôn ngữ mà bạn đã chọn trên web site của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng cookie, vui lòng xem Thông Báo Về Cookie.

Lưu Giữ Dữ Liệu

Intel sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để hoàn tất các mục đích mà nó được thu thập cho hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định hiện hành.

Các Site Liên Kết

Intel có thể cung cấp các liên kết đến các web site do các bên thứ ba điều hành không được đề cập đến trong chính sách này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các chính sách về quyền riêng tư đăng tải trên các trang web đó.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

Thông thường Intel không thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Khi thu thập, chúng tôi sẽ phải xin giấy phép có thể xác minh được của các bậc cha mẹ trước. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà không có sự cho phép của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa các thông tin này ra khỏi hệ thống của chúng tôi.

Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân

Intel có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho Tập Đoàn Intel tại Hoa Kỳ hoặc cho bất kỳ chi nhánh Intel nào trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác bên thứ ba ở một quốc gia khác cho các mục đích xử lý, lưu trữ, hoặc hoàn tất.

Intel tuân theo Khuôn khổ Bến an toàn Mỹ-Châu Âu như quy định bởi Bộ thương mại Mỹ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Intel đã xác nhận tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật Bến an toàn về việc thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, an ninh, bảo toàn dữ liệu, truy cập và cưỡng chế. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bến an toàn và xem chứng chỉ của Intel, hãy ghé thăm http://www.export.gov/safeharbor/

Liên Hệ Với Chúng Tôi như thế nào

Bạn có thể liên hệ với Intel bằng cách dùng biểu mẫu Contact Us (Liên Hệ Với Chúng Tôi) hoặc gửi một lá thư về địa chỉ nhận thư nêu dưới đây. Xin vui lòng ghi các thông tin liên hệ của bạn, tên của trang web hoặc dịch vụ của Intel, và mô tả chi tiết về yêu cầu hoặc mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Lần cập nhật cuối cùng: Tháng 10 năm 2013