Listed below are the results of testing a small sample of DDR3 DIMM modules on Intel® chipset based motherboards. We are providing this information as a guide to module performance with Intel® chipset platforms. This testing is not intended to replace the normal OEM component qualification process. For results on specific Intel® motherboards or OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers.

Summary of chipsets used in testing

DDR3 1066MHz Unbuffered SODIMM modules were validated on Intel® GM45 chipset based reference platforms. The following modules have been tested for 2N mode compliance using training BIOS (Revision 29 and higher).

DDR3 1066MHz unbuffered non-ECC SODIMM validation results

Module Supplier / Part Number
Component Supplier / Part Number
Module
Density
Comp
Density
W Latency CL-tRCD-tRP Comp Date Code TS on DIMM
Yes/
No
A-Data / AD31066001GMS
Micron / MT41J128M8BY-187E
1GB 1Gb 8 7-7-7 0748 No
Crucial / CT6464BC1067.4SFB
Micron / MT41J64M16LA-187E
512MB 1Gb 16 7-7-7 0752 Yes
Crucial / CT12864BC1067.8SFD
Micron / MT41J128M8HX-187E
1GB 1Gb 8 7-7-7 0742 Yes
Crucial / CT25664BC1067.16SFD
Micron / MT41J128M8HX-187E
2GB 1Gb 8 7-7-7 0742 Yes
Elpida / EBJ51UE6BASA-AE-E
Elpida / EDJ1116BASE-AE-E
512MB 1Gb 16 7-7-7 0752 Yes
Elpida / EBJ11UE6BASA-AE-E
Elpida / EDJ1116BASE-AE-E
1GB 1Gb 16 7-7-7 0752 Yes
Elpida / EBJ11UE6BBS0-AE-F
Elpida / EDJ1116BBSE-DJ-F
1GB 1Gb 16 7-7-7 0843 No
Elpida / EBJ10UE8BDS0-AE-F
Elpida / EDJ1108BDSE-DJ-F
1GB 1Gb 8 7-7-7 0916 No
Elpida / EBJ21UE8BBS0-AE-F
Elpida / EDJ1108BBSE-DJ-F
2GB 1Gb 8 7-7-7 0843 No
Elpida / EBJ21UE8BASA-AE-E
Elpida / EDJ1108BASE-AE-E
2GB 1Gb 8 7-7-7 0751 Yes
Elpida / EBJ21UE8BDS0-AE-F
Elpida / EDJ1108BDSE-DJ-F
2GB 1Gb 8 7-7-7 0917 No
Gingle / 7CBAMI274ZZ02ZZ
Micron / MT41J128M8BY-187E
1GB 1Gb 8 7-7-7 0744 No
Hynix / HMT164S6AFP6C-G7T0
Hynix / H5TQ1G63AFP-G7C
512MB 1Gb 16 7-7-7 0827 Yes
Hynix / HMT164S6BFR6C-G7
Hynix / H5TQ1G63BFR-G7C
512 MB 1Gb 16 7-7-7 0835 No
Hynix / HMT112S6AFP6C-G7T0
Hynix / H5TQ1G63AFP-G7C
1GB 1Gb 16 7-7-7 0827 Yes
Hynix / HMT112S6BFR6C-G7
Hynix / H5TQ1G63BFR-G7C
1GB 1Gb 16 7-7-7 0835 No
Hynix / HMT125S6AFP8C-G7T0
Hynix / H5TQ1G83AFP-G7C
2GB 1Gb 8 7-7-7 0827 Yes
Hynix / HMT125S6BFR8C-G7
Hynix / H5TQ1G83BFR-G7C
2GB 1Gb 8 7-7-7 0835 No
Hynix / HMT451S6MMR8C-G7N0
Hynix / H5TQ4G83MMR-G7C
4GB 2Gb(DDP) 8 7-7-7 0827 No
Hynix / HMT351S6AFR8C-G7
Hynix / H5TQ2G83AFR-H9C
4GB 2Gb 8 9-9-9 0912 No
Kingston / KVR1066D3S7/1G
Elpida / EDJ1108BASE-AE-E
1GB 1Gb 8 7-7-7 0742 No
Kingston / KVR1066D3S7/2G
Elpida / EDJ1108BASE-AE-E
2GB 1Gb 8 7-7-7 0742 No
Kingston / KVR1066D3S7/4G
Samsung / K4B2G0846B-HCF8
4GB 2Gb 8 7-7-7 0846 No
Micron / MT4JSF6464HY-1G1B1
Micron / MT41J64M16LA-187E
512MB 1Gb 16 7-7-7 0752 Yes
Micron / MT8JSF12864HDY-1G1B1
Micron / MT41J64M16LA-187E
1GB 1Gb 16 7-7-7 0804 Yes
Micron / MT8JSF12864HY-1G1D1
Micron / MT41J128M8HX-187E
1GB 1Gb 8 7-7-7 0806 Yes
Micron / MT16JSF25664HY-1G1D1
Micron / MT41J128M8HX-187E
2GB 1Gb 8 7-7-7 0844 Yes
Nanya / NT1GC64BH8A0PS-BE
Nanya / NT5CB64M16AP-BE
1GB 1Gb 16 7-7-7 0805 No
Nanya / NT2GC64B8HA0NS-BE
Nanya / NT5CB128M8AN-BE
2GB 1Gb 8 7-7-7 0805 No
Qimonda / IMSH1GS14A1F1C-10G
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-10G
1GB 1Gb 16 8-8-8 0802 No
Qimonda / IMSH1GS14A1F1C-10F
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-10F
1GB 1Gb 16 7-7-7 0806 No
Qimonda / IMSH1GS14A1F1CT10G
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-10G
1GB 1Gb 16 8-8-8 0802 Yes
Qimonda / IMSH1GS14A1F1CT10F
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-10F
1GB 1Gb 16 7-7-7 0806 Yes
Qimonda / IMSH2GS13A1F1CT10F
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-10F
2GB 1Gb 8 7-7-7 0806 No
Qimonda / IMSH2GS13A1F1C-10F
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-10F
2GB 1Gb 8 7-7-7 0804 Yes
Qimonda / IMSH2GS13A1F1CT10G
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-10G
2GB 1Gb 8 8-8-8 0806 No
Qimonda / IMSH2GS13A1F1C-10G
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-10G
2GB 1Gb 8 8-8-8 0802 Yes
Ramaxel / 100200996
Samsung / K4B1G0846D
1GB 1Gb 8 7-7-7 0813 No
Ramaxel / 100200969
Elpida / EDJ1108BASE
2GB 1Gb 8 7-7-7 0747 No
Samsung / M471B6474DZ1-CF8
Samsung / K4B1G1646D-HCF8
512MB 1Gb 16 7-7-7 0804 No
Samsung / M471B2874DZ1-CF8
Samsung / K4B1GB1646D-HCH9
1GB 1Gb 16 7-7-7 0746 No
Samsung / M471B2873EH1-CF8
Samsung / K4B1G0846E-HCF8
1GB 1Gb 8 7-7-7 0849 No
Samsung / M471B2874EH1-CF8
Samsung / K4B1G1646E-HCF8
1GB 1Gb 16 7-7-7 0904 No
Samsung / M471B5673DZ1-CF8
Samsung / K4B1G0846D-HCF8
2GB 1Gb 8 7-7-7 0808 No
Samsung / M471B5673EH1-CF8
Samsung / K4B1G0846E-HCF8
2GB 1Gb 8 7-7-7 0849 No
Samsung / M471B5273BH1-CF8
Samsung / K4B2G0846B-HCF8
4GB 2Gb 8 7-7-7 0840 No

DDR3 800MHz Unbuffered Non-ECC SODIMM validation results

Module Supplier / Part Number
Component Supplier / Part Number
Module
Density
Comp
Density
W Latency CL-tRCD-tRP Comp Date Code TS on DIMM
Yes/
No
Crucial / CT12864BC8006.8SFD
Micron / MT41J128M8HX-187E
1GB 1Gb 8 6-6-6 0744 Yes
Crucial / CT12864BC8006.8SFB
Micron / MT41J64M16LA-25
1GB 1Gb 16 6-6-6 0740 Yes
Crucial / CT6464BC8006.4SFB
Micron / MT41J64M16LA-187E
512MB 1Gb 16 6-6-6 0750 Yes
Crucial / CT25664BC8006.16SFD
Micron / MT41J128M8HX-25
2GB 1Gb 8 6-6-6 0742 Yes
Elpida / EBJ51UE6BASA-8C-E
Elpida / EDJ1116BASE-AE-E
512MB 1Gb 16 6-6-6 0752 Yes
Elpida / EBJ11UE6BASA-8C-E
Elpida / EDJ1116BASE-AE-E
1GB 1Gb 16 6-6-6 0752 Yes
Elpida / EBJ21UE8BASA-8C-E
Elpida / EDJ1108BASE-AE-E
2GB 1Gb 8 6-6-6 0751 Yes
Hynix / HMP125S6DFP8C-S5
Hynix / H5PS1G83DFPS5C
2GB 1Gb 8 5-5-5 0808 No
Micron / MT8JSF12864HY-80BD1
Micron / MT41J128M8HX-187E
1GB 1Gb 8 6-6-6 0744 Yes
Micron / MT8JSF12864HDY-80BB1
Micron / MT41J64M16LA-25
1GB 1Gb 16 6-6-6 0740 Yes
Micron / MT4JSF6464HY-80BB1
Micron / MT41J64M16LA-187E
512MB 1Gb 16 6-6-6 0750 Yes
Micron / MT16JSF25664HY-80BD1
Micron / MT41J128M8HX-25
2GB 1Gb 8 6-6-6 0744 Yes
Qimonda / IMSH1GS14A1F1C-08D
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-08D
1GB 1Gb 16 5-5-5 0806 No
Qimonda / IMSH1GS14A1F1C-08E
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-08E
1GB 1Gb 16 6-6-6 0806 No
Qimonda / IMSH1GS14A1F1CT08D
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-08D
1GB 1Gb 16 5-5-5 0806 Yes
Qimonda / IMSH1GS14A1F1CT08E
Qimonda / IDSH1G-04A1F1C-08E
1GB 1Gb 16 6-6-6 0806 Yes
Qimonda / IMSH2GS13A1F1C-08D
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-08D
2GB 1Gb 8 5-5-5 0804 No
Qimonda / IMSH2GS13A1F1C-08E
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-08E
2GB 1Gb 8 6-6-6 0804 No
Qimonda / IMSH2GS13A1F1CT08D
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-08D
2GB 1Gb 8 5-5-5 0804 Yes
Qimonda / IMSH2GS13A1F1CT08E
Qimonda / IDSH1G-03A1F1C-08E
2GB 1Gb 8 6-6-6 0804 Yes
Samsung / M471B6474DZ1-CF7
Samsung / K4B1G1646D-HCF7
512MB 1Gb 16 6-6-6 0804 No
Samsung / M471B2874DZ1-CF7
Samsung / K4B1G1646D-HCF7
1GB 1Gb 16 6-6-6 0804 No
Samsung / M471B5673DZ1-CF7
Samsung / K4B1G0846D-HCF7
2GB 1Gb 8 6-6-6 0808 No

Approved test labs

 

The following test labs have the capability of performing DDR3 Unbuffered DIMM system-level testing. For further information, please contact:

Advanced Validation Labs
Attn: Rhonda Duda, Program Manager
rduda@validationlabs.com
Phone: 714-438-2787
17665B Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708

 

Additional information: 1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Xác nhận hợp lệ

Thông tin pháp lý

BÁO CÁO KIỂM TRA NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HAY BẤT CỨ BẢO HÀNH NÀO KHÁC PHÁT SINH NGOÀI BẤT KỲ ĐỀ XUẤT, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOẶC MẪU NÀO.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp trong kết nối với các sản phẩm Intel®. Không có giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, bởi ngăn cản không cho nhận hoặc cách khác, đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được cấp bởi tài liệu này hoặc bởi việc bán các sản phẩm Intel. Ngoại trừ được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện của intel, Intel không chịu bất cứ trách nhiệm nào và Intel từ chối mọi bảo hành rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc bán và/hoặc sử dụng các sản phẩm Intel, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý hoặc các bảo hành liên quan đến tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, khả năng bán được, hoặc sự vi phạm bất kỳ sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác. Sản phẩm của Intel không nhằm mục đích sử dụng trong các hoạt động y tế, cứu nạn hay duy trì sự sống.

Intel có quyền thay đổi thông số kỹ thuật kiểm tra của mình bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo.

Nhà cung cấp phần cứng tự chịu trách nhiệm về việc bán, thiết kế và chức năng của sản phẩm của mình, bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ vi phạm sản phẩm hoặc bảo hành sản phẩm.