Nền tảng đám mây VMware và Giải pháp Intel

Nền tảng đám mây VMware và tóm lược giải pháp Công nghệ Intel này giúp các doanh nghiệp mở rộng tài nguyên hiện có và dễ dàng phân phối các khối lượng công việc tại chỗ, đám mây chung và tại biên. Các thành phần phần mềm cơ bản của Nền tảng đám mây VMware trong trung tâm dữ liệu lõi tại chỗ là bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3, bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ (PMem), SSD Intel® Optane™, SSD chuỗi Intel® D7 và D5 và các sản phẩm Intel® Ethernet.