Hiện đại hóa phân tích kinh doanh của bạn

Với hơn 20 năm hợp tác giải quyết vấn đề, quan hệ đối tác Intel và SAS mang đến các giải pháp phân tích mạnh mẽ, sáng tạo, giúp các doanh nghiệp trong các ngành tạo ra giá trị lớn hơn từ dữ liệu của họ.

Nhận thông tin chuyên sâu của Trung tâm CNTT Intel đằng sau các tin tức CNTT hàng tuần. Hãy thử một chút quan điểm của Intel về sự phát triển của tuần này và sau đó đăng ký ngay hôm nay.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng của chúng tôi.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.