Cấu trúc OpenShift Red Hat và Intel

Các công nghệ của Intel và Red Hat kết hợp với nhau trong Cấu trúc Tham chiếu Nền tảng Container OpenShift Red Hat 4.11, một giải pháp tùy chỉnh cho các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số, bảo mật và bền vững. Cấu trúc gốc trên đám mây này cho phép DevOps và bộ phận CNTT tăng tốc triển khai ứng dụng và dễ dàng mở rộng quy mô trên mọi môi trường đám mây, từ tại chỗ, đến kết hợp, đám mây công cộng và đến biên. Kết quả là cơ sở hạ tầng mở, linh hoạt, an toàn và có thể tương tác, xử lý khối lượng lớn ứng dụng và dữ liệu để hỗ trợ đổi mới nhanh chóng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Một số Bộ gia tốc Intel® giúp nâng cao hiệu năng và hiệu quả học máy so với các cấu trúc trước đó, đồng thời, tính năng tối ưu hóa phần mềm theo thời gian thực Granulate giúp giảm chi phí khối lượng công việc trong khi tăng thông lượng máy chủ lên tới 5 lần. Các thành phần nguồn mở bổ sung giúp tăng tốc thời gian tạo ra giá trị cho các dự án AI. Đối tượng của cấu trúc tham chiếu này bao gồm các công ty cơ sở hạ tầng doanh nghiệp, nhà điều hành mạng, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và nhà cung cấp dịch vụ cloud.