Mục đích chung

Intel-based phiên bản AWS có mục đích chung cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây cân bằng để phù hợp với nhiều khối lượng công việc khác nhau. Những phiên bản này lý tưởng cho các ứng dụng sử dụng điện toán, bộ nhớ và kết nối mạng theo tỷ lệ bằng nhau, chẳng hạn như máy chủ web và kho lưu trữ mã.

Tìm hiểu thêm về phiên bản mục đích chung ›

  • M7i: Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệthứ 4 | Sapphire Rapids
  • M7i-Flex: Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệthứ 4 | Sapphire Rapids
  • R7iz: Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệthứ 4 | Sapphire Rapids
  • C7i: Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 4 | Sapphire Rapids
  • M6i: Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệthứ 3 | Ice Lake
  • M4: Intel® Xeon® bộ xử lý E5-2686 hoặc bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2676 | Broadwell và Haswell
  • M5: Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8175M | Skylake
  • M5n, M5zn: Intel® Xeon® Bộ xử lý có thể mở rộng | Cascade Lake
  • T2 (burstable): Bộ xử lý Intel® Xeon® | Broadwell và Haswell
  • T3 (burstable): Intel® Xeon® Bộ xử lý có thể mở rộng | Skylake

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.