Hợp tác với Intel

Cho dù bạn thiết kế, giới thiệu, phân phối hay bán lại các sản phẩm và giải pháp dựa trên Intel®, việc hợp tác với Intel sẽ mang lại những lợi ích hướng tới thành công của bạn.

Đối tác Bán lẻ

Cung cấp các công cụ cho phép truy cập vào tất cả công việc của bạn ở một địa điểm, thông tin bán hàng và tiếp thị chính, các lối tắt trực tiếp đến các trang quan trọng và khả năng hiển thị các sự kiện sắp tới.