Chuyên ngành Dịch vụ quản lý

Tổng quan

Các Chuyên gia Dịch vụ Quản lý là những đối tác đã được chứng minh có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc triển khai và các giải pháp dựa trên Intel®. Các chuyên gia nhận được rất nhiều lợi ích giá trị gia tăng từ Intel, điều đó tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và giúp họ tạo ra những giải pháp tốt hơn cho bạn.

Các lợi ích của Chuyên ngành Dịch vụ Quản lý bao gồm:

  • Đồng tiếp thị tập trung và hỗ trợ MDF
  • Xây dựng thương hiệu Chuyên gia Dịch vụ Quản lý
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Lời mời ưu tiên đến các buổi đào tạo và sự kiện
  • Truy cập vào Đại học Đối tác
  • Đưa vào các nghiên cứu của nhà phân tích

Năng lực Chuyên nghiệp về Dịch vụ Quản lý của Liên minh Đối tác Intel®

Đạt được năng lực chuyên môn về Dịch vụ được quản lý của Liên minh đối tác Intel® là bước đầu tiên để trở thành chuyên gia. Khi một cá nhân đã hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc, họ cũng sẽ nhận được huy hiệu năng lực Đối tác kỹ thuật chuyên nghiệp của Intel Dịch vụ do khách hàng quản lý. Huy hiệu này dành cho những cá nhân dùng để quảng bá sự hiểu biết chuyên sâu về công nghệ của mình.

Đăng ký trở thành Chuyên gia Dịch vụ Quản lý

Nhận những công cụ cần thiết để đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới


Dịch vụ được quản lý mang đến cho những đối tác Intel có kiến thức chuyên môn sâu rộng nhất trong việc thiết kế và triển khai Dịch vụ Quản lý. Với tư cách là một chuyên gia, Intel cung cấp các tài nguyên độc quyền giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và cung cấp các giải pháp, từ đó mở ra cơ hội mới nâng cấp mức độ tương tác với Dịch vụ Quản lý.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1 Năm dương lịch cuối cùng hoặc bốn quý cuối cùng. Hóa đơn và/hoặc Doanh số tiêu thụ đủ điều kiện.
2 Có thể thêm các T & C bổ sung trong Trang web/Hướng dẫn đối tác, ví dụ: không mua hàng vào cuối kỳ hạn.