Chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu High Performance Computing (HPC)

Tổng quan

Với tư cách là Chuyên gia Trung tâm Dữ liệu HPC, chúng tôi được Intel công nhận là đối tác thể hiện sự đi đầu trong việc sử dụng siêu máy tính và xử lý song song để chạy các chương trình ứng dụng nâng cao một cách hiệu quả, đáng tin cậy và nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp cho bạn các tài nguyên độc quyền, dành riêng cho đối tác để giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và cung cấp các giải pháp trung tâm dữ liệu của mình với hiệu suất tối ưu và hiệu quả nhanh chóng.

Nhận quyền truy cập vào các hướng dẫn giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật và các công cụ có giá trị khác để luôn dẫn đầu trong quá trình cạnh tranh và xây dựng giá trị khách hàng.

Lợi ích của Chuyên ngành Trung tâm Dữ liệu HPC bao gồm:

  • Đồng tiếp thị tập trung và hỗ trợ MDF
  • Xây dựng thương hiệu Chuyên gia Trung tâm Dữ liệu HPC
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Lời mời ưu tiên đến các buổi đào tạo và sự kiện
  • Truy cập vào Đại học Đối tác
  • Đưa vào các nghiên cứu của nhà phân tích

Nhận những công cụ cần thiết để đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới


Các lợi ích dành cho chuyên gia Trung tâm Dữ liệu HPC cung cấp cho bạn các tài nguyên độc quyền, chỉ dành cho đối tác để giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và cung cấp các giải pháp trung tâm dữ liệu với hiệu suất tối ưu và hiệu quả nhanh chóng. Nhận quyền truy cập vào các hướng dẫn giải pháp , hỗ trợ kỹ thuật và các công cụ có giá trị khác để luôn dẫn đầu trong quá trình cạnh tranh và xây dựng giá trị khách hàng.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.