Chuyên ngành Máy tính chuyên dụng

Tổng quan

Với tư cách là Chuyên gia Máy tính chuyên dụng, chúng tôi được Intel công nhận là đối tác có thâm niên trong việc cung cấp các hệ thống và thiết bị máy tính chất lượng dành cho người làm sáng tạo và game thủ dựa trên kiến trúc Intel®. Chúng tôi cũng có quyền truy cập vào các lợi ích giá trị gia tăng từ Intel để phân biệt chúng tôi với các đối thủ cạnh tranh, giúp chúng tôi tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Nhận kiến thức chuyên môn mới nhất để xây dựng và bán các hệ thống máy tính chứa công nghệ Intel® mới nhất, cấu hình được điều chỉnh phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn và khả năng hiển thị cao hơn cho doanh nghiệp của bạn từ các cơ hội hợp tác tiếp thị của chúng tôi với Intel, những việc có thể dẫn đến các nghiên cứu điển hình và báo cáo do Intel hỗ trợ.

Các lợi ích của Chuyên gia Máy tính chuyên dụng Intel bao gồm:

  • Đồng tiếp thị tập trung và hỗ trợ MDF
  • Xây dựng thương hiệu Chuyên gia Máy tính chuyên dụng
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Lời mời ưu tiên đến các buổi đào tạo và sự kiện
  • Truy cập vào Đại học Đối tác
  • Đưa vào các nghiên cứu của nhà phân tích

Nhận tài liệu, khuyến mãi và các lợi ích độc đáo nhằm giúp bạn khác biệt và thành công


Những lợi ích đặc biệt của máy tính cá nhân chuyên dụng cho bạn các tài nguyên dành riêng cho đối tác nhằm giúp bạn vượt trội, khác biệt và tăng tốc trong phân khúc thị trường chuyên dụng. Nhận những lợi ích quý giá được thiết kế và điều chỉnh dành riêng cho các đối tác kênh bán và quảng bá hệ thống hoàn chỉnh chạy trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X, K, H.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1các hệ thống hoàn chỉnh. Lợi ích của điểm có thể sẽ không được kết hợp hoặc có thể sẽ bị giảm đối với các đối tác tham gia chương trình tích điểm/lợi ích giảm giá khác (ví dụ: OEM chiến lược, Bán lẻ hoặc các ưu đãi bán hàng trên mạng). Ưu đãi điểm có thể cần phải khai báo về tỷ lệ tích.
2Được đo bằng minh chứng hiện diện bán hàng tại cửa hàng, trực tuyến hoặc tài liệu dành cho người dùng cuối.