Chuyên ngành Trung tâm dữ liệu đám mây

Tổng quan

Với tư cách là Chuyên gia về Trung tâm Dữ liệu Đám mây, chúng tôi được Intel công nhận vì đã thể hiện sự dẫn đầu trong việc cung cấp hệ thống lưu trữ được xác định bằng phần mềm, cũng như các giải pháp máy tính và mạng trên phần cứng được chỉ định và cung cấp. Chúng tôi cung cấp cho bạn các tài nguyên độc quyền, dành riêng cho đối tác để giúp bạn lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các giải pháp trung tâm dữ liệu đám mây với hiệu suất tối ưu và hiệu quả nhanh chóng.

Nhận thông tin chi tiết cập nhật về công nghệ và khả năng giải pháp mới nhất, cấu hình phù hợp được điều chỉnh để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn và khả năng hiển thị cao hơn cho doanh nghiệp của bạn từ các cơ hội hợp tác tiếp thị của chúng tôi với Intel, những việc có thể dẫn đến các nghiên cứu điển hình và báo cáo do Intel hỗ trợ.

Lợi ích của Chuyên ngành Trung tâm dữ liệu đám mây bao gồm:

  • Đồng tiếp thị tập trung và hỗ trợ MDF
  • Xây dựng thương hiệu Chuyên gia Trung tâm Dữ liệu Đám mây
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Lời mời ưu tiên đến các buổi đào tạo và sự kiện
  • Truy cập vào Đại học Đối tác
  • Đưa vào các nghiên cứu của nhà phân tích

Nhận hướng dẫn về đối tác Trung tâm Dữ liệu Đám mây


Các lợi ích đặc biệt của Trung tâm Dữ liệu Đám mây cung cấp cho bạn các tài nguyên độc quyền, chỉ dành cho đối tác để giúp bạn lập kế hoạch,xây dựng và triển khai các giải pháp trung tâm dữ liệu đám mây của bạn với hiệu suất tối ưu và hiệu quả nhanh chóng. Nhận quyền truy cập vào các hướng dẫn giải pháp , hỗ trợ kỹ thuật và các công cụ có giá trị khác để luôn dẫn đầu trong quá trình cạnh tranh và xây dựng giá trị khách hàng.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Các sản phẩm Danh mục Trung tâm Dữ liệu: Bộ xử lý Intel® Xeon®; Giải pháp Cơ sở hạ tầng Mạng Intel®; Sản phẩm Máy chủ Intel®; Dòng Trung tâm Dữ liệu SSD Intel®; Dòng Sản phẩm Intel® FPGA; Quản lý API; Phần mềm Intel® HPC; Intel® HPC Orchestrator; Kiến trúc Intel® Omni-Path (Intel® OPA); Giải pháp Intel® cho Phần mềm Lustre.