Chuỗi đào tạo nền tảng đám mây rất dễ hiểu và dịch tốt cuộc trò chuyện của khách hàng mà không cần quá kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành đào tạo nền tảng đám mây. Tôi tự tin hơn trong việc thúc đẩy cuộc trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ cloud, đối tác hệ sinh thái khác và khách hàng.

Với kiến thức sâu hơn về đám mây, tôi có thể hỗ trợ khách hàng của mình tốt hơn với máy chủ biên và triển khai cạnh thông minh.

Tôi đã áp dụng kiến thức năng lực đám mây để tác động đến quá trình đưa ra quyết định của khách hàng.

Huy hiệu Chuyên gia giúp tôi xã hội hóa câu chuyện nghề nghiệp của mình với đồng nghiệp và khách hàng.

Sự hiểu biết sâu về công nghệ cung cấp nhiều thông tin và có giá trị.