Trợ giúp đăng nhập

Tổng quan

Tận dụng các lợi ích và tài nguyên của Liên minh Đối tác Intel® bằng cách đăng ký tài khoản và đăng nhập.

Đăng ký tài khoản Liên minh Đối tác Intel ›

Đã đăng ký? Đăng nhập ›

Những câu hỏi thường gặp

Bạn sẽ phải cung cấp tên, quốc gia/khu vực cư trú và email công việc hợp lệ. Tiếp sau đó, bạn sẽ thêm thông tin về công ty của mình để xác định tư cách thành viên.

Trước tiên, bạn cần tạo một tài khoản và xác thực email công việc của mình. Sau khi kích hoạt tài khoản thông qua xác thực email, bạn có thể tạo thông tin đăng nhập và cung cấp thông tin về công ty của mình để thiết lập tư cách thành viên với Liên minh Đối tác Intel®.

Tiến trình của bạn sẽ bị mất nếu bạn đóng cửa sổ đăng ký trước khi hoàn thành bước đầu tiên và chuyển sang quá trình xác minh. Làm mới trang để bắt đầu lại. Bạn có thể đóng cửa sổ sau khi đã nhận được email kích hoạt.

Nếu bạn có email kích hoạt hoặc đã tạo đăng nhập, bạn có thể sử dụng liên kết trong email để tiếp tục quá trình hoặc truy cập trang Đăng nhập.

Nếu bạn đã nhận được email kích hoạt tài khoản và không có liên kết nào trong email hoạt động, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bên dưới.

Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục spam của mình hoặc sử dụng liên kết trên lời nhắc “Xác thực email của bạn” để hệ thống gửi lại email.

Bạn cần sử dụng email công việc đã cung cấp trước đó làm tên người dùng của mình.

Bạn sẽ cần cung cấp tên công ty, trang web của công ty, số lượng nhân viên ước tính trong công ty, nghề nghiệp của bạn và loại hình kinh doanh của công ty bạn.

Bạn có thể tạo tài khoản công ty mới từ trang "Xác nhận công ty" nếu bạn không thể tìm thấy công ty của mình trong danh sách.

Nếu bạn đã nhận được email kích hoạt tài khoản và không có liên kết nào trong email hoạt động, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bên dưới.

Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục spam của mình hoặc sử dụng liên kết trên lời nhắc “Xác thực email của bạn” để hệ thống gửi lại email.

Bạn cần sử dụng email công việc đã cung cấp trước đó làm tên người dùng của mình.

Bạn sẽ cần cung cấp tên công ty, trang web của công ty, số lượng nhân viên ước tính trong công ty, nghề nghiệp của bạn và loại hình kinh doanh của công ty bạn.

Bạn có thể tạo tài khoản công ty mới từ trang "Xác nhận công ty" nếu bạn không thể tìm thấy công ty của mình trong danh sách.

Nếu bạn có thắc mắc về tên người dùng, mật khẩu hoặc các chủ đề khác về việc đăng nhập, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Đăng nhập.