Cộng đồng Giải pháp IoT

Cộng đồng Giải pháp IoT

Tìm các tài nguyên được quản lý được thiết kế để giúp bạn cập nhật nhanh những gì đang xảy ra trong IoT và tiếp cận các đối tác, công cụ và đào tạo mà bạn cần để đưa các dịch vụ IoT tiên tiến của mình từ thiết kế đến triển khai.

Với hơn 1.100 nhà lãnh đạo IoT và hơn 4.500 giải pháp, Cộng đồng giải pháp IoT của Intel là một trong những hệ sinh thái đáng tin cậy nhất thế giới. Bất kể bạn đóng vai trò gì, nếu bạn làm IoT, Cộng đồng giải pháp IoT có thể giúp bạn tiếp cận thị trường với tốc độ nhanh và tiếp cận thị trường trên quy mô lớn. Khám phá các đối tác hệ sinh thái tương thích, các giải pháp sáng tạo, các thành phần sẵn sàng hoạt động và các cơ hội quảng cáo. Hãy tham gia cùng các nhà đổi mới khác để cùng nhau tạo ra tương lai của IoT bằng khả năng của bạn và sức mạnh của Intel.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.