Cộng đồng Cloud Insider: Lợi ích giá trị gia tăng cho đối tác

Giải quyết những thách thức kinh doanh cấp bách nhất của khách hàng bằng các tài nguyên độc quyền về các chiến lược như sử dụng AI, tối ưu hóa đám mây, hiện đại hóa trung tâm dữ liệu, v.v.

Xem Cloud Insider đang nói gì

"Mối quan hệ của chúng tôi với Intel giúp chúng tôi tư vấn cho khách hàng của mình tốt hơn."

Mo Siddiqi
Giám đốc Phát triển Tập đoàn, Computacenter

"Chúng tôi có thể tận dụng khoản đầu tư mà Intel đang thực hiện... và sau đó xây dựng một dịch vụ hoặc dịch vụ hoàn chỉnh trên đó.

Piyush Saxena, Phó chủ tịch cấp cao
Công nghệ HCL

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.