Trò chuyện với Intel


Phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều.