Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Như được đo bởi các tính năng độc đáo của thiết kế Intel Evo, chẳng hạn như CPU Intel® Core™ hiệu năng cao, các thành phần cao cấp, khả năng tương thích chưa từng có và các giải pháp kết nối mới nhất trong thiết kế sáng tạo, thanh lịch. Tất cả các thiết kế mang nhãn hiệu Intel Evo phải đáp ứng các ngưỡng khắt khe để mang lại trải nghiệm người dùng di động chính như khả năng phản hồi và thời lượng pin; hiệu năng thiết bị riêng lẻ có thể khác nhau. Truy cập intel.com/Performance-Evo để biết thêm chi tiết.
2Dựa trên thời lượng pin trong đời thực đã được xác minh của thiết kế Intel Evo trong khi thực hiện quy trình công việc điển hình trong một môi trường thực tế trong các tình huống sử dụng hàng ngày trung bình. Kết quả có thể khác nhau trên từng hệ thống. Truy cập intel.com/Performance-Evo để biết thêm chi tiết.
3So với Wi-Fi tiêu chuẩn. Truy cập intel.com/Performance-Wireless để biết thêm chi tiết. Kết quả có thể khác nhau.
4Tính năng điều chỉnh ánh sáng không sẵn có trên tất cả các SKU. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống để biết chi tiết thông số kỹ thuật.
5Hiệu năng ưu việt so sánh với thế hệ trước.
6Hiện chỉ khả dụng trên các thiết kế Intel® Evo™ đủ điều kiện trên máy tính chạy Windows và chỉ ghép nối với điện thoại chạy Android hoặc iOS; tất cả các thiết bị phải chạy một phiên bản HĐH được hỗ trợ. Truy cập intel.com/Performance-Evo để biết thông tin chi tiết, bao gồm yêu cầu thiết lập. Kết quả có thể khác nhau.
7Tính năng theo dõi khuôn mặt chỉ khả dụng trên các hệ thống dựa trên Windows. Tính năng theo dõi khuôn mặt không sẵn có trên tất cả các SKU. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống để biết chi tiết thông số kỹ thuật.