Thông báo về lỗ hổng Heartbleed OpenSSL

Intel đã biết về lỗ hổng vừa được công bố gần đây trong một số phiên bản nhất định của OpenSSL (được gọi là "Heartbleed")

Chúng tôi đang điều tra về các hậu quả có thể xảy ra liên quan đến lỗ hổng này trên trang web Intel.com và các hệ thống của toàn công ty. Tất cả các hệ thống được phát hiện có thể bị tấn công đã được vá và chứng chỉ bảo mật mới đã được cấp cho các máy chủ bị ảnh hưởng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đổi mật khẩu truy cập/đăng nhập tài khoản Intel.

Intel thực hiện bảo mật mạng hết sức nghiêm ngặt và giám sát các hệ thống cả ngày lẫn đêm, suốt 7 ngày trong tuần. Thông tin cá nhân của khách hàng hiện — và sẽ luôn luôn—là ưu tiên bảo mật hàng đầu của chúng tôi.

Đổi mật khẩu >