Chúng tôi ở đây để trợ giúp!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong các số điện thoại bên dưới.

Tiếng Anh

Gọi miễn phí tại Hoa Kỳ: 800-538-3373

Các quốc gia khác – Nhập mã truy cập trong nước được đăng tại đây (http://www.business.att.com/bt/access.jsp) sau đó nhập số gọi miễn phí -> 800-538-3373

Tây Ban Nha

País Número de Teléfono
Argentina 0800-444-0840
Bolivia 800-10-0332
Chile 1-88-800-532-992
Colombia 01-800-912-2118
Costa Rica 0-800-011-0395
Ecuador - Andimate Conéctese con AT&T USA, marcando: 1 999 119
Una vez conectado marque: 800-628-8686
Ecuador - Pacifictel Conéctese con AT&T USA, marcando: 1 800 225 528
Una vez conectado marque: 800-628-8686
El Salvador 800-6074
EE UU (Miami, Florida) 1-800-621-8423
Guatemala 1-800-999-4050
Honduras Conéctese con AT&T USA, marcando: 800 0123
Una vez conectado marque: 800-628-8686
Mexico 001-800-628-8686
Nicaragua Conéctese con AT&T USA, marcando: 1-800-0174
Una vez conectado marque: 800-628-8686
Panama 001-800-628-8686
Paraguay Conéctese con AT&T USA, marcando: 0800-8888-288
Una vez conectado marque: 800-628-8686
Peru 0800-52-160
Cộng hòa Dominica 1-866-815-3003
Uruguay 000-411-008-5789
Venezuela 0-800-100-2181

Bồ Đào Nha

Brasil  0800-891-3201

Tiếng Trung Quốc

Trung Quốc

800 820 1100 (đường dây cố định - miễn phí)

400 920 2200 (di động - có tính phí)

Hồng Kông 852 2 844 4456
Singapore (65) 6718 5062  và (65) 6213 1311
Đài Loan 886 0800 455 168